Suki – Giới Thiệu Ngành Luật Trường CĐ Kinh Tế – kế Hoạch Đà Nẵng

36
3fb cá nhân:
Tổ Luật là đơn vị trực thuộcTrường, được tách ra từ Khoa Kinh tế – Cơ sở từ tháng 02 năm 2015. Đội ngũ của Tổ hiện nay gồm có 06 giảng viên cơ hữu và 01 giảng viên kiêm nhiệm, cơ cấu nhân sự 01 tổ trưởng và 01 tổ phó.

Ngoài giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức đại cương cho tất cả các ngành đào tạo của Nhà trường, từ năm học 2014 – 2015, Tổ còn trực tiếp đào tạo sinh viên ngành Dịch vụ pháp lý; thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, điều hành trực tiếp đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên thuộcTổ; tham mưu và tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trong phạm vi, trách nhiệm được giao.

Mặc dù mới được thành lập hơn một năm nhưng các hoạt động của Tổ đã đi vào nề nếp, sự phối hợp giữa các giảng viên luôn đạt kết quả cao. Tất cả các giảng viên đều vượt khối lượng công tác cao so với định mức. Công việc trong Tổ được phân công một cách cụ thể và rõ ràng; thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn, triển khai kịp thời các chủ trương của nhà trường đến từng giảng viên. Công tác triển khai Kế hoạch Phổ biến pháp luật trong Nhà trường và thực hiện chế độ báo cáo với các cơ quan cấp trên đúng tiến độ. Các giảng viên của tổ bộ môn thường xuyên cập nhật, chỉnh sửa đề cương chi tiết học phần, nội dung giáo án để phù hợp với sự thay đổi các văn bản quy phạm pháp luật cũng như các chính sách mới. Đến nay, đã có 21 học phần được soạn đúng tiến độ và hiệu quả để phục vụ cho việc giảng dạy ngành Dịch vụ pháp lý; 06 tập bài giảng đã được Hội đồng khoa học Nhà trường thông qua; 25 mẫu số 4 các học phần được phê duyệt; 02 ngân hàng đề thi môn Pháp luật đại cương và pháp luật Kinh tế đã được nghiệm thu; soạn mới 01 ngân hàng môn Kỹ thuật soạn thảo văn bản phục vụ cho thi giữa kỳ và kết thúc học phần của các lớp sinh viên ngành Kế toán, Kế hoạch – Quản trị, Tin học Ngoại ngữ, Tài chính – Ngân hàng; 01 đề tài khoa học cấp cơ sở đã được phê duyệt và đang thực hiện;

Công tác cố vấn học tập ngày càng chú trọng và thực hiện theo đúng quy trình mà Nhà trường yêu cầu (bám sát lớp, theo dõi tình hình học tập, rèn luyện…).

Bên cạnh đó, Tập thể giáo viên, sinh viên trong tổ luôn tích cực và nhiệt tình tham gia hoạt động do Nhà trường tổc hức và đạt khá nhiều giải cao; các do các đoàn thể trong Nhà trường tổ chức như ủng hộ đồng bào bão lụt, ủng hộ chương trình mái ấm tình thương, thực hiện tốt chương trình phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chương trình Vì Trường Sa thân yêu…

Phát huy truyền thống hơn 40 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường, các giảng viên tổ Luật cùng sát cánh bên nhau phấn đấu nỗ lực hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với thực tiễn đáp ứng nhu cầu của xã hội./.

Nguồn: https://vnecon.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://vnecon.vn/luat

36 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here