Luật hôn nhân gia đình 2016- 2017

0
3mua sách gọi : 0947 .809.541 www, sachnganle ,com ;Luật hôn nhân gia đình 2016- 2017 ;Luật hôn nhân gia đình và các văn bản hướng dẫn thực thiLuật lao động 2016 song ngữ Việt Anh ; Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2016 – Luật ngân sách nhà nước và quản lý sử dụng chi tiêu nội bộ ;Cẩm nang quản lý chi tiêu mua sắm, chi nội bộ, tiếp khách, công tác phí, hội họp và các khoản chi phát sinh khác trong cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2016 ;Những quy định mới về luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và hướng dẫn mua sắm, quản lý sử dụng, sửa chữa tài sản nhà nước, chi tiêu trong các đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2016 ;Hướng dẫn xác định đơn giá trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình- định mức dự toán phần xây dựng và phần lắp đặt ;Bộ Luật Hình Sự 2016 – Luật Tố Tụng Hình Sự – Luật Tổ Chức Các Cơ Quan Điều Tra Hình Sự – Luật Tạm Giữ Tạm Giam Được Quốc Hội Thông Qua Kỳ Họp Thứ 10 Quốc Hội Khóa Xiii ;Cẩm nang hướng dẫn bầu cử Đại Biểu Quốc Hội và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 ;Luật nghĩa vụ quân sự – Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam – Hướng dẫn mới nhất về công tác tổ chức hoạt động và chế độ , chính sách khen thưởng đối với cán bộ sĩ quan quân đội ;Luật công an nhân dân 2016 và quy trình tiếp công dân , giải quyết khiếu nại , tố cáo , kiến nghị ;Bộ Luật Dân Sự 2016 – Luật Tố Tụng Dân Sự Được Quốc Hội Thông Qua Kỳ Họp Thứ 10 Quốc Hội Khóa Xiii ; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí – luật phòng chống tham nhũng và công tác bình xét thi đua khen thưởng dành cho các cơ quan , đơn vị ;Bộ Luật Hình Sự 2016 – Luật Tố Tụng Hình Sự – Luật Tổ Chức Các Cơ Quan Điều Tra Hình Sự – Luật Tạm Giữ Tạm Giam Được Quốc Hội Thông Qua Kỳ Họp Thứ 10 Quốc Hội Khóa Xiii

Nguồn: https://vnecon.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://vnecon.vn/luat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here