Bộ Luật Hình Sự 2016 – Luật Tố Tụng Hình Sự 2016 – Luật Tạm Giữ Tạm Giam

0
3mua sách gọi : 0947 .809.541 www, sachnganle ,com ;Bộ Luật Hình Sự 2016 – Luật Tố Tụng Hình Sự – Luật Tổ Chức Các Cơ Quan Điều Tra Hình Sự – Luật Tạm Giữ Tạm Giam Được Quốc Hội Thông Qua Kỳ Họp Thứ 10 Quốc Hội Khóa Xiii ;Cẩm nang hướng dẫn bầu cử Đại Biểu Quốc Hội và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 ;Luật nghĩa vụ quân sự – Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam – Hướng dẫn mới nhất về công tác tổ chức hoạt động và chế độ , chính sách khen thưởng đối với cán bộ sĩ quan quân đội ;Luật công an nhân dân 2016 và quy trình tiếp công dân , giải quyết khiếu nại , tố cáo , kiến nghị ;Bộ Luật Dân Sự 2016 – Luật Tố Tụng Dân Sự Được Quốc Hội Thông Qua Kỳ Họp Thứ 10 Quốc Hội Khóa Xiii ; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí – luật phòng chống tham nhũng và công tác bình xét thi đua khen thưởng dành cho các cơ quan , đơn vị ;

Nguồn: https://vnecon.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://vnecon.vn/luat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here