𝐌𝐒.𝟐𝟏𝟎.Đ𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐒𝐨̛𝐧 – Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐋𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

0
8– Tác giả: Đàm Ngọc Sơn
– Đơn vị: Chi hội 4305 – Đại học Luật Hà Nội
—————————
🌻 𝐓𝐚́𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢 𝐂𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐢 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐜𝐥𝐢𝐩, 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐮̛ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠, đ𝐚̣𝐨 đ𝐮̛́𝐜, 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐭𝐢̣𝐜𝐡 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟎
‼️‼️ 𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐥𝐮̛𝐮 𝐲́ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐢́𝐧𝐡 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐧𝐡𝐞́:
1. Đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒎𝒐̂𝒏: 100 điểm, trong đó
✅ Nội dung truyền tải: 50 điểm
✅ Khả năng trình bày: 30 điểm
✅ Sáng tạo và đầu tư cho sản phẩm: 20 điểm
2. Đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈:
✅ Like (hoặc thả tim) bài đăng trên fanpage: 1 điểm/tương tác
✅ Share bài đăng của fanpage (ở chế độ công khai): 2 điểm/share
✅ Số lượt xem trên kênh youtube: 1 điểm/lượt
—————————–
📌 𝐶ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑖, 𝑡𝑟𝑢𝑦 𝑐𝑎̣̂𝑝:

📥 𝐶𝑎́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑑𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑖 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑣𝑒̂̀ đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙: ℎ𝑜𝑖𝑠𝑖𝑛ℎ𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ𝑝ℎ𝑜ℎ𝑎𝑛𝑜𝑖@𝑔𝑚𝑎𝑖𝑙.𝑐𝑜𝑚
#hoisinhvienhanoi #sangtacclippttt #130namngaysinhChutichHoChiMinh

Nguồn: https://vnecon.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://vnecon.vn/luat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here