Tiếng anh cho người đi làm: 400 thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành xây dựng kiến trúc cầu đường

13 Thg 9 2016 | ReuPhong1202 | Học Tiếng Anh & Ngoại ngữ

Lượt xem: 551, Trả lời: 0

 1. ReuPhong1202

  ReuPhong1202 Gà kinh tế Econ tích cực

  Bài viết:
  1
  Nhận thích:
  0
  Để nối tiếp 400 Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng - Kiến Trúc-Cầu Đường Không Thể Bỏ Qua Phần 1 ở bài này tôi xin cung cấp cho các bạn thêm 100 thuật ngữ tiếng anh tra cứu chuyên ngành xây dựng - kiến trúc- cầu đường phần 2. Mời các bạn theo dõi bài viết:

  101

  normal weight concrete

  cốt thép thường (không dự ứng lực)

  102

  no-slump concrete

  bê tông cứng (bê tông có độ sụt=0)

  103

  oblique angled load

  tải trọng xiên, tải trọng lệch

  104

  of laminated steel

  bằng thép cán

  105

  off-form concrete

  bê tông trong ván khuôn

  106

  operating load

  tải trọng làm việc

  107

  optimum load

  tải trọng tối ưu

  108

  ordinary structural concrete

  bê tông trọng lượng thông thường

  109

  oscillating load

  tải (trọng) dao động

  110

  outside cellar steps

  cửa sổ buồng công trình phụ

  111

  overall depth of member

  chiều cao toàn bộ của cấu kiện

  112

  overlap

  nối chồng

  113

  over-reinforced concrete

  bê tông có quá nhiều cốt thép

  114

  panel girder

  dầm tấm, dầm panen

  115

  parabolic girder

  dầm dạng parabôn

  116

  parallel girder

  dầm song song

  117

  parapet

  thanh nằm ngang song song của rào chắn bảo vệ trên cầu (tay vịn lan cancầu)

  118

  partial load

  tải trọng từng phần

  119

  partial prestressing

  kéo căng cốt thép từng phần

  120

  pay load

  tải trọng có ích

  121

  peak load

  tải trọng cao điểm

  122

  perforated cylindrical anchor head

  đầu neo hình trụ có khoan lỗ

  123

  perfume concrete

  tinh dầu hương liệu

  124

  perimeter of bar

  chu vi thanh cốt thép

  125

  periodic load

  tải trọng tuần hoàn

  126

  permanent load

  tải trọng không đổi; tải trọng thường xuyên

  127

  permeable concrete

  bê tông không thấm

  128

  permissible load

  tải trọng cho phép

  129

  phantom load

  tải trọng giả

  130

  pile bottom level

  cao độ chân cọc

  131

  pile foundation

  móng cọc

  132

  pile shoe

  /paɪl ʃuː/, phần bọc thép gia cố mũi cọc

  133

  plain bar

  thép trơn

  134

  plain concrete

  bê tông không cốt thép, bê tông thường

  135

  Plain concrete, unreinforced concrete

  bê tông không cốt thép

  136

  plain girder

  dầm khối

  137

  plain round bar

  cốt thép tròn trơn

  138

  plane girder

  dầm phẳng

  139

  plank platform

  /plæŋk ˈplæt.fɔːm/, (board platform) sàn lát ván

  140

  plaster

  /ˈplɑː.stər/, thạch cao

  141

  plaster concrete

  bê tông thạch cao

  142

  plastic concrete

  bê tông dẻo

  143

  plate

  /pleɪt/, thép bản

  144

  plate bearing

  gối bản thép

  145

  plate girder

  dầm phẳng, dầm tấm

  146

  plate load

  tải anôt

  147

  plate steel

  /pleɪt stiːl/, thép bản

  148

  platform railing

  /ˈplæt.fɔːm ˈreɪ.lɪŋ/, lan can/tay vịn sàn (bảo hộ lao động)

  149

  plumb bob

  (plummet) dây dọi, quả dọi (bằng chì)

  150

  plywood

  /ˈplaɪ.wʊd/, gỗ dán (ván khuôn)

  151

  point load

  tải trọng tập trung

  152

  pony girder

  dầm phụ

  153

  poor concrete

  bê tông nghèo, bê tông gày

  154

  porosity

  /pɔːˈrɒs.ə.ti/, độ xốp rỗng (của bê tông)

  155

  portland cement concrete

  bê tông xi măng pooclan

  156

  portland-cement, portland concrete

  bê tông ximăng

  157

  post-stressed concrete

  bê tông ứng lực sau

  158

  post-tensioned concrete

  bê tông ứng lực sau

  159

  posttensioning

  (apres betonage) phương pháp kéo căng sau khi đổ bê tông

  160

  precast concrete

  bê tông đúc sẵn

  161

  precast concrete pile

  cọc bê tông đúc sẵn

  162

  precasting yard

  xưởng đúc sẵn kết cấu bê tông

  163

  prefabricated concrete

  bê tông đúc sẵn

  164

  prepact concrete

  bê tông đúc từng khối riêng

  165

  pressure load

  tải trọng nén

  166

  prestressed concrete

  bê tông cốt thép dự ứng lực

  167

  prestressed concrete pile

  cọc bê tông cốt thép dự ứng lực

  168

  prestressed girder

  dầm dự ứng lực

  169

  prestressing bed

  bệ kéo căng cốt thép dự ứng lực

  170

  prestressing by stages

  kéo căng cốt thép theo từng giai đoạn

  171

  prestressing steel

  thép dự ứng suất

  172

  prestressing steel, cable

  cốt thép dự ứng lực

  173

  prestressing teel strand

  cáp thép dự ứng lực

  174

  prestressing time

  thời điểm kéo căng cốt thép

  175

  pretensioning

  (avant betonage) phương pháp kéo căng trước khi đổ bê tông

  176

  printing beam

  (máy tính) chùm tia in

  177

  proof load

  tải trọng thử

  178

  protection against corrosion

  /prəˈtek.ʃən əˈɡenst kəˈrəʊ.ʒən/, bảo vệ cốt thép chống rỉ

  179

  protective concrete cover

  lớp bê tông bảo hộ

  180

  pulsating load

  tải trọng mạch động

  181

  pumice concrete

  bê tông đá bọt

  182

  pump concrete

  bê tông bơm

  183

  pumping concrete

  bê tông bơm

  184

  put in the reinforcement case

  đặt vào trong khung cốt thép

  185

  putlog

  (putlock) thanh giàn giáo, thanh gióng

  186

  quaking concrete

  bê tông dẻo

  187

  quality concrete

  bê tông chất lượng cao

  188

  quiescent load

  tải trọng tĩnh

  189

  racking back

  đầu chờ xây

  190

  racking load

  tải trọng dao động

  191

  radial load

  tải trọng hướng kính

  192

  radio beam

  (-frequency) chùm tần số vô tuyến điện

  193

  railing

  /ˈreɪ.lɪŋ/, lan can trên cầu

  194

  railing load

  tải trọng lan can

  195

  rammed concrete

  bê tông đầm

  196

  rated load

  tải trọng danh nghĩa

  197

  ratio of non- prestressing tension reinforcement

  tỷ lệ hàm lượng cốt thép thườngtrong mặt cắt

  198

  ratio of prestressing steel

  tỷ lệ hàm lượng cốt thép dự ứng lực

  199

  ready-mixed concrete

  bê tông trộn sẵn

  200

  rebound number

  /ˌriːˈbaʊnd ˈnʌm.bər/, số bật nảy trên súng thử bê tông

  >> Xem thêm: 360 Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng

  Cùng Antoree Học tiếng Anh Online theo mô hình một kèm một (hiệu quả hơn 40% so với phương thức học truyền thống) với đội ngũ giáo viên trên toàn thế giới  [​IMG]
Đang tải...