1. Chào mừng Bạn đến với VnEcon!

  Tôi là Max Tâm, người sáng lập và điều hành Diễn đàn kinh tế VnEcon. Tôi rất vui được có mặt ở đây để chào đón bạn tham gia thảo luận hỏi đáp trên diễn đàn. Đồng thời thông báo rằng, đội ngũ VnEcon luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ vướng mắc nào về kinh tế hay kể cả cách sử dụng diễn đàn.

  Bạn có thể liên hệ ngay với tôi qua email tam@vnecon.vn hoặc đội ngũ hỗ trợ VnEcon tại hotro@vnecon.vn

  Và một điều thú vị nữa, bạn và tôi có thể kết nối và nói chuyện qua facebook Max Tâm Nguyễn

sự phát triển Nông nghiệp, Nông thôn bền vững

31 Thg 1 2009 | pink_daffodil | Kinh tế ngày nay

 1. pink_daffodil

  pink_daffodil Power Econ Power Econ

  Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng Nông thôn (Tên giao dịch viết tắt là CCRD, thuộc Hội Làm vườn Việt Nam) là một tổ chức Phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận, có tư cách Pháp nhân, được thành lập theo Nghị định 35/HĐBT ngày 28/01/1992 của HĐBT (nay là Chính phủ), hoạt động theo những tôn chỉ , mục đích và các nội dung sau đây:

  Tôn chỉ hoạt động:
  Tập hợp các nhà khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và công nghệ, hoạt động tự nguyện vì lợi ích cộng đồng.
  Quan hệ, hợp tác nghiên cứu và phát triển với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các tổ chức kinh tế, xã hội, các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ trong và ngoài nước nhằm phục vụ các chương trình phát triển ở mọi lĩnh vực trong đời sống cộng đồng, đáp ứng Chương trình Phát triển bền vững.

  Tổ chức các hoạt động Nghiên cứu, Phát triển về kinh tế, xã hội, KHKT & công nghệ phục vụ cho Phát triển Cộng đồng Nông thôn.

  Chức năng & Nhiệm vụ :
  Nghiên cứu, đánh giá nguồn nhân lực và tài nguyên của cộng đồng nông thôn phục vụ các Chương trình Phát triển Kinh tế - Xã hội và bảo vệ môi trường.
  Nghiên cứu áp dụng các công nghệ, kỹ thuật mới phục vụ phát triển nông - lâm - ngư nghiệp thông qua phát triển hệ thống canh tác VAC bền vững .
  Xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình và cộng đồng phù hợp với các vùng kinh tế sinh thái, kết hợp sản xuất thử các loại cây trồng , vật nuôi với trình độ công nghệ cao.
  Thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng , nâng cao trình độ quản lý cộng đồng, trình độ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực nông - Lâm - Ngư nghiệp phục vụ Phát triển cộng đồng nông thôn.

  Mục tiêu hoạt động:
  Tăng thu nhập và điều kiện sống của hộ gia đình:
  Phát triển Sản xuất lương thực thực phẩm giàu dinh dưỡng, cải thiện bữa ăn, cung cấp hàng hoá cho thị trường trong nước và xuất khẩu thông qua các giải pháp thích hợp để áp dụng phát triển các mô hình kinh tế VAC tại các vùng kinh tế - sinh thái.
  Xây dựng các chương trình đảm bảo an toàn lương thực hộ gia đình.
  Tăng việc làm và khai thác hợp lý nguồn lực của cộng đồng.
  Xây dựng các Chương trình xoá đói giảm nghèo: Phát triển đa dạng nguồn hàng hóa.
  Cải thiện và nâng cao năng lực Cộng đồng:
  Nâng cao trình độ dân trí và nhận thức về các mối quan hệ cộng đồng.
  Nâng cao năng lực Tổ chức, Quản lý cộng đồng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.
  Nâng cao điều kiện và khả năng Tiếp cận thông tin khoa học kỹ thuật và công nghệ để ổn định và phát triển kinh tế-xã hội bền vững của cộng đồng.
  Nâng cao khả năng Tiếp cận thị trường.
  Cải thiện điều kiện môi trường:
  Nâng cao nhận thức về tài nguyên môi trường gắn liền với sản xuất và sinh hoạt trong đời sống của cộng đồng.
  Các giải pháp cải thiện và bảo vệ môi trường.
  Phát triển hệ thống canh tác Nông nghiệp bền vững để Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.
  Phát triển các nguồn năng lượng tái tạo (Năng lượng gió, Năng lượng Mặt trời, năng lượng Khí sinh học - Biogas, Thuỷ đIện nhỏ,...) trong đó ưu tiên tận dụng và xử lý tối đa các nguồn phế thải nông - lâm - ngư .
  Phát triển công nghệ sản xuất và sử dụng Phân hữu cơ vi sinh ở hộ gia đình nhằm tận dụng các nguồn phế thải nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn và góp phần bảo vệ môi trường.

  Các hoạt động :
  Nghiên cứu:
  Nguồn nhân lực, Tài nguyên thiên nhiên, Tập quán canh tác, Truyền thống văn hóa và Nhu cầu phát triển của Cộng đồng.
  ứng dụng Các tiến bộ KHKT thích hợp để phổ biến cho cộng đồng.
  Các giải pháp hỗ trợ để phát triển cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững theo mô hình kinh tế VAC phù hợp với các vùng Kinh tế - Sinh thái.
  Các giải pháp Tăng thu nhập và cải thiện điều kiện sống của hộ gia đình.
  Điều tra, nghiên cứu và đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế, xã hội nhằm đưa ra các giải pháp Cải thiện, nâng cao năng lực quản lý Cộng đồng, và các giải pháp Cải thiện điều kiện môi trường sống của cộng đồng nông thôn.
  Đánh giá tác động Kinh tế, Xã hội cho các Dự án phát triển nông thôn Việt Nam.
  Tư vấn các vấn đề liên quan đến khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, các vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội và môi trường cho việc triển khai các Dự án bảo tồn và phát triển cộng đồng bền vững.
  Phát triển:
  Các giải pháp Tăng thu nhập và điều kiện sống của hộ gia đình.
  Các giải pháp Cải thiện và nâng cao năng lực Cộng đồng.
  Các giải pháp Cải thiện điều kiện môi trường cộng đồng.
  Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với từng vùng để nhân rộng.
  Tổ chức Đào tạo cán bộ quản lý cộng đồng.
  Đào tạo nghề cho nông dân.
  Xây dựng các mô hình Trồng rừng kết hợp VAC, Bảo tồn và Phát triển rừng theo các giải pháp Quản lý Lâm nghiệp cộng đồng.
  Các chính sách tập trung và ưu tiên:
  +Cộng đồng ở những nơi khó khăn nhất:
  Vùng đồi núi, ven biển.
  Vùng bị chiến tranh tàn phá, bị thiên tai...
  +Những tầng lớp xã hội thiệt thòi nhất của cộng đồng:
  Trẻ em và phụ nữ .
  Người già, người tàn tật, gia đình thương binh, liệt sỹ...
  +Cộng đồng các dân tộc ít người ở vùng sâu vùng xa.Sơ đồ tổ chức của CCRD trong hệ thống VACVINA
  [​IMG]
  Một số thành tựu của CCRD:
  1.Thiết kế & Hoàn thiện hệ thống canh tác tổng hợp VAC:
  Phát triển các Mô hình VAC - phù hợp cho các vùng sinh thái khác nhau, theo các nguyên tắc của Nông nghiệp bền vững, thực sự sẽ mang lại hiệu quả trong việc giúp nông dân tự xoá đói nghèo!
  [​IMG]
  VAC là gì?
  VAC là cụm từ viết tắt của 3 chữ cái: Vườn: chỉ các hoạt động trồng trọt; Ao: Chỉ các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản; Chuồng: Chỉ các hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm.
  VAC được hình thành từ hệ thống canh tác quy mô nhỏ hộ gia đình với thâm canh sinh học cao, trong đó trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản là các hoạt động có mối liên kết tương hỗ chặt chẽ với nhau, xử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất, nước và năng lượng mặt trời để đạt tới hiệu quảkinh tế cao với mức đầu tư thấp.
  [​IMG]
  Phát triển các mô hình kinh tế VAC có thể đáp ứng được yêu cầu về Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên; Đảm bảo an ninh lương thực, ổn định xã hội và bảo vệ môi trường.

  2. Công nghệ Khí sinh học Biogas:
  [​IMG]Biogas là nguồn năng lượng tái tạo, sạch và rẻ nhất cho các vùng nông thôn Việt Nam và ở các nước đang phát triển.
  Để kế thừa và phát huy các ưu điểm của các mô hình biogas trước đây (như: hầm biogas dạng nắp vòm, Biogas xử dụng túi ủ bằng ni-lông, bể phốt tự hoại) đồng thời khắc phục được những hạn chế của các dạng hầm đó, năm 2000 CCRD đã thiết kế và đưa vào ứng dụng thành công trong thực tiễn Mô hình Biogas VACVINA cải tiến / "Mô hình Biogas VACVINA với hệ thống phá váng tự động"/ nhằm giúp nông dân áp dụng công nghệ Khí sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi, tạo khí đốt phục vụ sinh hoạt (thay thế chất đốt truyền thống như than, gỗ củi, rơm rạ, ...) giảm sức lao động của phụ nữ trong công việc nội trợ, giảm chặt phá rừng và bảo vệ môi trường, đồng thời hỗ trợ phát triển chăn nuôi tốt hơn.

  So với Mô hình Biogas có nắp vòm và Biogas xử dụng túi phân huỷ bằng ni-lông thì Mô hình Biogas VACVINA được bà con nông dân chấp nhận và hưởng ứng mạnh hơn, bởi những đặc tính ưu việt sau: Rẻ hơn, dễ xây dựng-phù hợp với trình độ thợ xây ở các vùng nông thôn, tiết kiệm đất đai khi xây dựng, tiết kiệm được phần lớn kinh phí xây dựng hố xí tự hoại vì hố xí có thể xây dựng liên hoàn với hầm phân huỷ biogas, váng trong hầm không phát triển trong quá trình xử dụng... Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ra Quyết định số 4414/18.10.2002 công nhận tiến bộ kỹ thuật và cho phép nhân rộng mô hình này.

  Rất phấn khởi là Chương trình này cũng đã nhận được sự giúp đỡ của Quỹ môi trường toàn cầu Toyota Global 500, đào tạo được 250 cán bộ kỹ thuật xây hầm và xây dựng được 550 hầm điểm trình diễn thăm quan. Năm 2004 số lượng hầm do nông dân tự đầu tư kinh phí và với sự trợ giúp về kỹ thuật của VACVINA Chương trình đã xây dựng thêm được 7300 hầm. Tuy nhiên, nhu cầu xây dựng hầm biogas theo mô hình này ngày càng lớn do tốc độ chăn nuôi heo và bò sữa với các quy mô khác nhau đang là vấn đề sản xuất nông nghiệp trọng tâm của nhiều vùng. Vì vậy, rất cần sự hợp tác với các Tổ chức có liên quan nhằm đẩy mạnh việc Tập huấn đào tạo cán bộ kỹ thuật cũng như xây dựng mô hình điểm đến tận địa bàn các xã.

  Công nghệ sản xuất Phân hữu cơ vi sinh tại hộ gia đình:

  [​IMG]CCRD đã thiết lập thành công toàn bộ Quy trình Công nghệ này, có thể giúp nông dân thu lượm tất cả các phế phẩm nông nghiệp: phong phú về chủng loại và rất nhiều về khối lượng (thân cây ngô, đậu, lạc, rơm rạ sau thu hoạch, vỏ trấu, cỏ dại, bèo tây, phân gia súc, gia cầm,...) và đang là thách thức lớn đối với tình trạng ô nhiễm môi trường, để sản xuất phân hữu cơ vi sinh đa chủng tại gia đình, với giá thành rẻ và có chất lượng cao, nhờ hoạt tính của chế phẩm sinh học BiOVAC. Quy trình này đã được Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc.

  Tập huấn, Chuyển giao công nghệ, Xây dựng mô hình điểm để tham quan học tập kinh nghiệm và nhân rộng, giúp nông dân trên địa bàn toàn quốc triển khai ứng dụng là việc làm cấp thiết, nhằm đẩy mạnh các hoạt động SX các sản phẩm nông nghiệp sạch và an toàn, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên công việc này đòi hỏi một sự hợp tác chặt chẽ, với sự tham gia đông đảo của nhiều Tổ chức, cho tất cả các vùng nông thôn.

  trích Trung tâm nghiên cứu & Phát triển Cộng đồng nông thôn
  Add. 15 Phố Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
  Tel. 8 350 489, FAX: 8 311768
  E-mail: tvc.vacvina@netnam.org.vn
   
  :
  papachiku thích bài này.
 2. duyhien_pct914

  duyhien_pct914 Super Moderator Super Moderators

  "phát triển bền vững" luôn đi kèm với bảo vệ môi trường
  các bác cứ đưa ra hết mô hình này đến mô hình khác, lâu lâu lại chơi 1 cú như vụ bò sữa vừa rồi thì bà con chết hết chứ cần gì mô hình cho nó mệt :))
   
 3. thiennghia

  thiennghia Econ cấp 4/10 Econ tích cực

  hay quá! em đang cần cái này. thanks!
   
Đang tải...

Chia sẻ trang này