1. Bạn đã biết fanpage chính thức của VnEcon chưa? Xem ngay!
 2. Điều gì khiến chúng tôi trở nên hữu ích và khác biệt? Tìm hiểu về VnEcon ngay!
 3. Hãy giúp chúng tôi sáng tác một slogan nào cho VnEcon Gửi ý tưởng của bạn
 4. Fanpage dành cho các bạn quan tâm đến marketing. Truy cập ngay Fusion

Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thuơng mại

16 Thg 4 2010 | nguyenchanhtin | Ngân hàng

 1. nguyenchanhtin

  nguyenchanhtin Econ cấp 1/10 Econ tích cực

 2. lephongtruong

  lephongtruong Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thuơng mại

  nghiep vu huy dong von la 1 trong 3 nghiep vu co ban cua tat ca cac ngan hang gom:huy dong von, cho vay va thanh toan. Ngoai ra con co cac nghiep vu khac nhu: gop von lien doanh, tu van tai chinh, dai ly bao hiem...

  Huy dong von bao gom cac khoan muc:
  -nhan tien gui cua cac to chuc va dan cu
  -phat hanh chung tu co gia
  -vay von cua cac to chuc tin dung
  -vay von cua cac ngan hang nha nuoc

  Huy dong von tu cac to chuc va dan cu la chu yeu, mot ngan hang ma chi huy dong tu nguon nay ma tao duoc thanh khoan thi hoat dong ngan hang hieu qua. Neu ngan hang ma di den vay von cua NHNN thi xem nhu ngan hang do gan nhu mat kha nang thanh toan, co the se pha san.

  Cac bien phap tang von cua NHTM:
  -Tang von tu loi nhuan giu lai, quy du tru tang von dieu le, tu phat hanh co phieu moi cho co dong hien huu.
  -Sap nhap cac ngan hang co quy mo nho lai voi nhau de nang cao nang luc hoat dong, hoac sap nhap cac ngan hang co quy mo nho vao ngan hang co quy mo lon.
  -Ban co phan cho cac co dong chien luoc la ngan hang hoac cac dinh che tai chinh nuoc ngoai.

  mh chi co it kinh nghiem vay thoi, mong cac ban dong gop them !!!
   
  Chỉnh sửa cuối: 19 Thg 4 2010
Đang tải...

Chia sẻ trang này