1. Chào mừng Bạn đến với VnEcon!

  Tôi là Max Tâm, người sáng lập và điều hành Diễn đàn kinh tế VnEcon. Tôi rất vui được có mặt ở đây để chào đón bạn tham gia thảo luận hỏi đáp trên diễn đàn. Đồng thời thông báo rằng, đội ngũ VnEcon luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ vướng mắc nào về kinh tế hay kể cả cách sử dụng diễn đàn.

  Bạn có thể liên hệ ngay với tôi qua email tam@vnecon.vn hoặc đội ngũ hỗ trợ VnEcon tại hotro@vnecon.vn

  Và một điều thú vị nữa, bạn và tôi có thể kết nối và nói chuyện qua facebook Max Tâm Nguyễn

kế toán các khoản làm giảm doanh thu

14 Tháng 5 2010 | tranngoc90 | Kế toán - Kiểm toán

 1. tranngoc90

  tranngoc90 Econ cấp 1/10 Econ tích cực

  Kế toán các khoản làm giảm doanh thu
  Tài khoản 521 – Chiết khấu thương mại

  Tài khoản này dùng để phản ánh chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc thanh toán cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua hàng (sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng.

  Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau:

  -Chỉ hạch toán vào tài khoản này khoản chiết khấu thương mại người mua được hưởng đã thực hiện trong kỳ theo đúng chính sách chiết khấu thương mại của doanh nghiệp đã quy định.

  -Trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm vào giá bán trên “Hóa đơn (GTGT)” hoặc “Hoá đơn bán hàng” lần cuối cùng.
  VD hóa đơn GTGT xuất tháng 5 ghi:
  Mặt hàng X: 100
  Mặt hàng Y: 150
  CKTM 25
  Thành tiền 225
  Thuế 10% 22,5
  Tổng cộng 247.5

  Bên bán:
  -Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:
  Nợ TK 521 – 25
  Nợ TK 3331 – 2.5
  Có TK 131 – 27.5

  -Phản ảnh doanh thu
  Nợ TK 131 - 275
  Có TK 511 – 250
  Có TK 3331 - 25

  -Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hóa đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán vào Tài khoản 521.
  Xuất hoá đơn chiết khấu thương mại cho khách hàng:
  Nợ TK 521 –
  Nợ TK 3331 –
  Có TK 131 –

  -Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này không được hạch toán vào TK 521. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã khấu trừ chiết khấu thương mại
  Xuất hoá đơn theo giá đã giảm và ghi doanh thu (không hạch toán qua 521):
  Nợ TK 131
  Có TK 511
  Có TK 3331

  Bên bán phải theo dõi chi tiết chiết khấu thương mại đã thực hiện cho từng khách hàng và từng loại hàng bán như: bán hàng (sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ.


  Theo các trường hợp trên, bên mua sẽ hạch toán:

  1/Nếu bên mua phân bổ được vào giá trị hàng hóa mua vào:
  Nợ TK 156-giá trị từng mặt hàng đã giảm theo tỷ lệ chiết khấu
  Nợ TK 133
  Có TK 331-Giá trị đã giảm theo chiết khấu.

  2/Nếu không thể phân bổ giá trị chiết khấu thương mại do hàng hoá đã xuất kho hết….thì có thể ghi (số theo ví dụ trên)
  -Phản ảnh hàng hoá nhập vào kho :
  Nợ TK 156- 250
  Nợ TK 133- 22,5
  Có TK 331- 272,5
  -Phản ảnh số chiết khấu
  Nợ TK 331-25
  Có TK 156-25


  Tài khoản 531 – Hàng bán bị trả lại

  Hàng bán bị trả lại là số sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp đã xác định tiêu thu, nhưng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng kinh tế như: hàng kém phẩm chất, sai quy cách, chủng loại.

  Bên mua cần xuất hoá đơn để trả lại hàng bên bán. (đơn giá xuất phải đúng theo đơn giá mua trên hóa đơn mua vào)

  Trình tự hạch toán và xuất hóa đơn:

  Bên mua:

  Xuất hóa đơn trả hàng và kê vào bảng kê 03GTGT (nếu xuất trả hàng trong cùng kỳ) hoặc kê vào bảng 02A (nếu xuất trả hàng khác kỳ)
  Nợ TK331
  Có TK 156
  Có TK 1331

  Bên bán:
  Kê tờ hóa đơn của bên bán vào bảng kê 02GTGT (nếu xuất trả hàng trong cùng kỳ) hoặc kê vào bảng 02A (nếu hàng trả hàng khác kỳ)
  Nợ TK 531
  Nợ TK 3331

  Có TK 131

  Tài khoản 532 – Gỉam giá hàng bán

  Bên bán sẽ xuất hóa đơn giảm giá cho số lương hàng kém chất lượng

  Căn cứ vào hóa đơn giảm giá, bên bán sẽ hạch tóan:
  Nợ TK 532
  Nợ TK 3331
  Có TK 131
  Nếu giảm giá trong cùng kỳ thì tờ hóa đơn này sẽ được kê vào bảng kê 02GTGT với số âm.
  Nếu giảm giá khác kỳ thì tờ hóa đơn này sẽ ghi vào bảng kê 02A, lên tờ khai thuế ở mục điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra.  Bên mua sẽ hạch tóan:
  Nợ TK 331
  Có TK 156
  Có TK 133
  Nếu giảm giá trong cùng kỳ thì tờ hóa đơn này sẽ được kê vào bảng kê 03GTGT với số âm.
  Nếu giảm giá khác kỳ thì tờ hóa đơn này sẽ ghi vào bảng kê 02A, lên tờ khai thuế ở mục điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào.


  Chiết khấu thanh tóan

  Không lập hóa đơn, chỉ căn cứ chính sách bán hàng, chứng từ thu (bên mua), chứng từ chi (bên bán) để hạch toán

  Bên mua:
  Số tiền chiết khấu thanh toán được hưởng do thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn được người bán chấp thuận, ghi:
  Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
  Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

  Bên bán:
  Khoản chiết khấu thanh toán cho người mua hàng hoá, dịch vụ được hưởng, ghi:
  Nợ TK 635 – Chi phí tài chính
  Có các TK 131, 111, 112,...

   
  :
  hang nguyen uc and lolem_haykhoc like this.
Đang tải...

Chia sẻ trang này