Môn học đại cương Chia sẻ tài liệu một số môn đại cương

28 Thg 10 2013 | comingsoon93 | Kho chia sẻ tài liệu, giáo trình

Lượt xem: 1.150, Trả lời: 1

 1. comingsoon93

  comingsoon93 Gà kinh tế Econ tích cực

  Bài viết:
  1
  Nhận thích:
  0
  Mình tìm được source chia sẻ khá nhiều tài liệu đại cương như bên dưới. Gửi các memb đang cần tham khảo nha.

  Toán cao cấp :
  Đại số tuyến tính :
  - Bài giảng Đại số tuyến tính – ĐH Thăng Long : http://www.mediafire.com/?dh32jhwizzn
  - Bài giảng Đại số tuyến tính – HV Bưu chính Viễn thông : http://www.mediafire.com/?zyhwgwvljty
  - Bài tập Đại số tuyến tính – HV Bưu chính Viễn thông : http://www.mediafire.com/?5nwdhzizrtw

  Kinh tế chính trị :
  35 câu hỏi kinh tế chính trị : http://www.mediafire.com/?ijeortotwzq
  Bài tập KTCT : http://www.mediafire.com/?2omoqu0fzny
  Giáo trình KTCT chuyên ngành : http://www.mediafire.com/?ig3zkjmoizm
  Giáo trình KTCT Không chuyên : http://www.mediafire.com/?zlgwytmh0ey
  Hướng dẫn ôn thi KTCT : http://www.mediafire.com/?dw2zyzvzycm
  Sách hướng dẫn học tập của trường BCVT
  - Bài giảng : http://www.mediafire.com/?uj3jzwlaln0
  - Bàii tập : http://www.mediafire.com/?nzkmtgzwtqh
  Tài liệu ôn tập KTCT 2 : http://www.mediafire.com/?fnkmoz5zwnu
  Đề cương ôn tập KTCT : http://www.mediafire.com/?h5dbidwzkxo

  Triết học :
  35 câu hỏi triết học : http://www.mediafire.com/?tzmetmmzmmm
  Bài giảng triết học : http://www.mediafire.com/?wmjzd2nzgww
  Giáo trình triết học : http://www.mediafire.com/?zjyolj2wnwn
  Hướng dẫn ôn thi triết học : http://www.mediafire.com/?ndwayhjtjmg
  Câu hỏi trắc nghiệm triết học : http://www.mediafire.com/?nmtzikjujin
  Tài liệu ôn tập triết học : http://www.mediafire.com/?izut4220ymm
  Ôn tập lịch sử triết học : http://www.mediafire.com/?tzwyymdji2g
  Trắc nghiệm triết học : http://www.mediafire.com/?o4jy4mwmymv
  Trắc nghiệm triết học (khác quyển trên) : http://www.mediafire.com/?ommmi4nldvo
  Bài giảng triết học – HV BCVT : http://www.mediafire.com/?ojtfymuqnnw
  Bài tập triết học – HV BCVT : http://www.mediafire.com/?2zkehmvyzfz

  Chủ nghĩa xã hội khoa học :
  Giáo trình CNXHKH : http://www.mediafire.com/?zv22gzmvnzk
  Hướng dẫn ôn thi CNXHKH : http://www.mediafire.com/?mn4ywmhouzn
  Ôn tập CNXHKH : http://www.mediafire.com/?ejnh4mkmcfy

  Tin học đại cương :
  Giáo trình thực hành Tin học căn bản : http://www.mediafire.com/?czyvqzgcxgz
  Giáo trình tin học căn bản – ĐH Cần thơ : http://www.mediafire.com/?umziwmdzz0z
  Phần mềm trắc nghiệm tin học đại cương : http://www.mediafire.com/?zy2inmzin2j
  Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương : http://www.mediafire.com/?3zmtcvez5hc
  Tài liệu ôn tập thi Tin học đại cương (Trường KTQD) : http://www.mediafire.com/?jdzdrdo42mt
  (Trong bài thi của trường dạng câu hỏi sẽ giống trong này – http://nghoanghiep.co.cc)

  Lịch sử Kinh tế quốc dân :
  Đề cương ôn tập LSKTQD : http://www.mediafire.com/?inmytnmlz2g
  Tài liệu ôn tập LSKTQD : http://www.mediafire.com/?i25nejrnriz

  Địa lý kinh tế :
  Địa lý kinh tế việt nam – ĐH Nông nghiệp 1 : http://www.mediafire.com/?dmnnm3noy5y
  Tài liệu ôn tập ĐLKT : http://www.mediafire.com/?or0gyjcotqo

  Kinh tế vi mô :
  Đề kiểm tra vi mô : http://www.mediafire.com/?mqzzzjzfmnj
  Bài giảng KT Vi mô : http://www.mediafire.com/?gxwnvo4iqn3
  Slide vi mô (Cô thu – khoa Kinh tế học – KTQD ) : http://www.mediafire.com/?znvww04zmnw
  Slide vi mô (thầy Dũng – khoa Kinh tế học – KTQD ) : http://www.mediafire.com/?jynniyymdqm

  Kinh tế vĩ mô :
  Tài liệu ôn tập Kinh tế Vĩ mô : http://www.mediafire.com/?ml0yuka3zmk

  Lịch sử Đảng CSVN :
  32 câu hỏi ôn tập lịch sử Đảng : http://www.mediafire.com/?21tjunf2mz2
  Giáo trình Lịch sử Đảng : http://www.mediafire.com/?zytmzzermzn
  Hướng dẫn ôn thi LSĐ : http://www.mediafire.com/?f0nm2cyrnqm
  Tài liệu ôn tập Lịch sử Đảng cộng sản việt nam : http://www.mediafire.com/?2xccnuncntm

  Xác suất thống kê :
  Giáo trình xác suất thống kê : http://www.mediafire.com/?meymmznmyyu
  Nhập môn Lý thuyết xác suất :
  +Phần 1 : http://www.mediafire.com/?w4txezwnuyi
  +Phần 2 : http://www.mediafire.com/?c2j3omjmg5k
  +Phần 3 : http://www.mediafire.com/?mnmazew2ow3
  +Phần 4 : http://www.mediafire.com/?xq3mmxz1rvr

  Thống kê :
  Lý thuyết thống kê : http://www.mediafire.com/?lqmwjg4nivm
  Nguyên lý thống kê : http://www.mediafire.com/?nxtzyou4ufz
  Phương pháp luận thống kê : http://www.mediafire.com/?nnmnym3mjze
  Thống kê kinh tế : http://www.mediafire.com/?mfntn2zwwnj
  Thực hành thống kê : http://www.mediafire.com/?owtwuwt02yh
  Bài tập thống kê : http://www.mediafire.com/?2uya0hzmly1

  Thương mại – ngoại thương :
  Hợp đồng thương mại : http://www.mediafire.com/?ggzofemgm2j
  Kinh tế ngoại thương : http://www.mediafire.com/?nimmryidztt
  Nghiệp vụ ngoại thương : http://www.mediafire.com/?nijlnfbd3ig
  Thương mại điện tử : http://www.mediafire.com/?yleunimygzf
  E-commerce : http://www.mediafire.com/?mzzt4uyxmzd

  Marketing :
  Marketing : http://www.mediafire.com/?nmdvj2z1zzz
  Chiến lược gia : http://www.mediafire.com/?v4yjdzgmzz2
  Chiến lược marketing mix: http://www.mediafire.com/?n4nmjtyytn2
  Chiến lược phân phối : http://www.mediafire.com/?nwjtumydfty
  Chiến lược sản phẩm và dịch vụ : http://www.mediafire.com/?ytzjemnhmtn
  Chiến lược xúc tiến hỗn hợp : http://www.mediafire.com/?tye4qm1y4ty
  Định vị sản phẩm : http://www.mediafire.com/?hjjzidmv1ki
  Hệ thống thông tin marketing : http://www.mediafire.com/?jmztdytmzou
  Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu : http://www.mediafire.com/?zyq0jwhgixt
  Phân tích môi trường marketing : http://www.mediafire.com/?j2ngjzvyzld
  Thị trường mục tiêu : http://www.mediafire.com/?yyv4exmu12d

  Luật :
  Luật dân sự : http://www.mediafire.com/?zudidz5danm
  Luật đầu tư : http://www.mediafire.com/?yjhw1wizgzi
  Luật doanh nghiệp : http://www.mediafire.com/?mye2xmnmxnz
  Luật giao dịch điện tử 2005 : http://www.mediafire.com/?olkmnjgjowj
  Luật hành chính : http://www.mediafire.com/?wmknmjzzmzz
  Luật hôn nhân và gia đình : http://www.mediafire.com/?bzidmm0umny
  Luật kinh tế : http://www.mediafire.com/?dz40gzjnnxz

  Phân tích và xử lý thông tin :
  Phân tích dữ liệu : http://www.mediafire.com/?rtygtezchzd
  Phân tích và thiết kế hệ thống : http://www.mediafire.com/?ongtn42znzg
  Phương pháp thu thập thông tin : http://www.mediafire.com/?zqkqzztyow5

  Hành Chính – Chính sách – Thuế :
  Cải cách hành chính : http://www.mediafire.com/?gj1tubtwmmu
  Chiến lược chính sách : http://www.mediafire.com/?3jt0ygzzmmy
  Nhập môn thuế : http://www.mediafire.com/?natmj2zwjyj

  Kế toán – kiểm toán :
  Lý Thuyết Kế Toán Đại Cương : http://www.mediafire.com/?ymnom5f2fxz
  Nguyên Lý Kế Toán : http://www.mediafire.com/?tydng4igatl

  Kinh tế tri thức :
  Kỷ yếu hội thảo kinh tế tri thức – tập 1 : http://www.mediafire.com/?cyditgrn1zu
  Kỷ yếu hội thảo kinh tế tri thức – tập 2 : http://www.mediafire.com/?mcantjtltgn
  Sưu tầm về kinh tế tri thức : http://www.mediafire.com/?25qqmzr5o1w

  Kinh tế lượng :
  Đề thi Kinh tế lượng : http://www.mediafire.com/?mmyzyukz4yz

  Giải tích :
  Giáo trình giải tich A1 của HV BCVT : http://www.mediafire.com/?injqmumezzu
  Sách hướng dẫn học tập và Bài tập giải tích A1 của Học Viện Bưu Chính Viễn Thông : http://www.mediafire.com/?ymm3mj3zkdv
  Một số Bài tập môn Giải tích của lớp Toán Tài Chính 49 :
  http://www.mediafire.com/?zy2jwizljgm
  http://www.mediafire.com/?eyyn2mzzejz

  Môi trường và con người :
  Tài liệu ôn tập môi trường và con người : http://www.mediafire.com/?yzzhgouzjtn

  Source :
  https://sites.google.com/site/damkhacbiet/hoc-tap-tot/chia-se-tai-lieu-ngoai-chuyen-nganh
 2. vananh98

  vananh98 Gà kinh tế Econ tích cực

  Bài viết:
  2
  Nhận thích:
  0
  mật khẩu con người và môi trường là gì hả bạn
Đang tải...