1. Chào mừng Bạn đến với VnEcon!

  Tôi là Max Tâm, người sáng lập và điều hành Diễn đàn kinh tế VnEcon. Tôi rất vui được có mặt ở đây để chào đón bạn tham gia thảo luận hỏi đáp trên diễn đàn. Đồng thời thông báo rằng, đội ngũ VnEcon luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ vướng mắc nào về kinh tế hay kể cả cách sử dụng diễn đàn.

  Bạn có thể liên hệ ngay với tôi qua email tam@vnecon.vn hoặc đội ngũ hỗ trợ VnEcon tại hotro@vnecon.vn

  Và một điều thú vị nữa, bạn và tôi có thể kết nối và nói chuyện qua facebook Max Tâm Nguyễn

Tiểu luận/Khóa luận/Đồ án Chia sẻ mẫu lời mở đầu và đề cương nghiên cứu môn học Kinh tế chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh

13 Thg 6 2013 | nguyenthuykt49 | Kho chia sẻ tài liệu, giáo trình

 1. nguyenthuykt49

  nguyenthuykt49 Econ cấp 1/10 Econ tích cực

  Đề tài: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc"

  Lời mở đầu
  Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị cha già của Dân tộc Việt nam – người đã mở ra con đường phát triển tốt đẹp nhất cho dân tộc Việt Nam . Đó là con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội . Tư tưởng Hồ Chí Minh đã đặt những viên gạch làm nền móng vững chắc cho lý luận cách mạng Việt Nam trong thời đại mới . và trên lập trường của giai cấp công nhân , mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp là mối quan hệ biện chứng , vùa thống nhất lại vừa khác biệt với nhau .
  Những năm đầu của thế kỷ 20 , thời đại đã hé mở , chỉ ra cách thức giải quyết vấn đề cứu nước . Đó chính là giai cấp công nhân thực hiện sữ mệnh lịch sử của mình .Nhiều luận điểm cho thấy tính hệ thống và sự nhất quán của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc . Cái mới và bản lĩnh sáng tạo của Hồ Chí Minh là không tách rời giai cấp khỏi dân tộc . Nếu không giành được độc lập chủ quyền cho dân tộc thì chẳng những dân mãi mãi trong vòng nô lệ mà giai cấp cũng không thoát khỏi tình cảnh bị bóc lột tàn tệ . Số phận dân tộc và giai cấp gắn liền với nhau . Giải phóng dân tộc trên lập trường của giai cấp công nhân , đứng vững trên nên tảng ý thức hệ của giai cấp công nhân , vượt qua ý thức hệ phong kiến đã lỗi thời và cũng vượt qua những hạn chế của hệ thức tư sản . Cách mạng giải phóng dân tộc với mục tiêu giành độc lập dân tộc phải do giai cấp công nhân và đội tiên phong là Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo . Vì vậy con đường tiến lên của dân tộc và của xã hội Việt Nam chỉ có thể là con đường xã hội chủ nghĩa , bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa . Có thể tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi đường cho Cách mạng Việt Nam , đã chấm dứt cuộc khủng hoảng triền miên từ giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 về đường lối cứu nước , đường lối phát triển của nước ta , đã tìm thấy con đường phát triển đúng đắn , hợp lý ,có triển vọng nhất , phù hợp với trào lưu tiến hoá chung của nhân loại và xu thế phát triển của thời đại
  Chúng ta có thể nói rằng , tư tưởng Hồ Chí minh không chỉ là tài sản vô giá của nhân dân Việt Nam mà còn là di sản của toàn thể nhân loại , mãi mãi soi đường cho chúng ta đi đến tương lai tươi sáng nói chung và Tư tưởng Hồ Chí minh còn nêu bật lên được mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp
   
  :
 2. nguyenthuykt49

  nguyenthuykt49 Econ cấp 1/10 Econ tích cực

  Phản hồi: Chia sẻ mẫu lời mở đầu và đề cương nghiên cứu môn học Kinh tế chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đề tài "Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ư trong thời đại ngày nay"

  A. Mở đầu ………………………………………………………………
  B. Nội dung ……………………………………………………………..
  I. Khái niệm giai cấp công nhân ………………………………………
  1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về sứ mệnh lịch sử của GCCN …………………………………………………………………..
  2. Đặc điểm của giai cấp công nhân …………………………………..
  II. Nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN …………………………………………………………………..
  1. Nội dung ……………………………………………………………...
  2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN …………………………………………………………………...
  3. Những điều kiện chủ quan để GCCN thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình ………………………………………………………………..
  III. Sứ mệnh lịch sử của GCCN trong thời đại ngày nay ……………
  1.Thực trạng của GCCN hiện nay …………………………………….
  2 .Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN ……………………………………………………...
  3. Những phương hướng và giải pháp xây dựng GCCN ở Việt Nam
  C.Kết luận ………………………………………………………………

  Mở đầu
  Như chúng ta đã biết trong mỗi thời kì chuyển biến cách mạng từ hình thái kinh tế xã hội này sang hình thái kinh tế xã hội khác, cao hơn luôn có một giai cấp đứng ở vị trí trung tâm đóng vai trò động lực chủ yếu là lãnh đạo quá trình chuyển biến đó. Giai cấp này có sứ mệnh lịch sử là thủ tiêu xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, phù hợp với tiến trình khách quan của lịch sử.
  Việc chuyển biến từ hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa sang hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa, đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
  Như vậy sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học. Việc phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin.
  Sự tác động của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ ảnh hưởng tới sự chuyển biến của lịch sử thế giới là thay đổi từ hình thái kinh tế này sang hình thái kinh tế khác, thay đổi từ chế độ kinh tế này sang chế độ kinh tế khác…mà còn làm thay đổi tình hình kinh tế chính trị xã hội trên toàn thế giới, nó tác động đến quá trình sản xuất cụ thể, tới bộ mặt phát triển của thế giới.
  Khai thác đi sâu vào vấn đề này sẽ giúp em hiểu sâu sắc hơn về giai cấp công nhân, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công ngiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  Do trình độ nhận thức và sự hiểu biết của em chưa thực sự sâu rộng nên bài viết của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy, cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn
   
 3. nguyenthuykt49

  nguyenthuykt49 Econ cấp 1/10 Econ tích cực

  Phản hồi: Chia sẻ mẫu lời mở đầu và đề cương nghiên cứu môn học Kinh tế chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đề tài: "Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh"

  Đề cương:

  I, Nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh:
  1. Điều kiện hình thành
  a, Điều kiện lịch sử:
  b, Quê hương và gia đình:
  c, Thời đại:
  2.Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh:
  a, Tư tưởng và văn hoá truyền thống Việt Nam:
  b, Tinh hoa văn hoá nhân loại:
  c, Chủ nghĩa Mác- Lênin, cơ sơ thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Min:

  II, Quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh:
  a, Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng( từ 1890- 1911):
  b, Giai đoạn tìm tòi, khảo nghiệm( 1911-1920):
  c, Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam( 1921- 1930):
  d, Giai đoạn vượt thử thách, kiên trì con đường đã xác định của cách mạng Việt Nam (1930-1941)
  đ, Giai đoạn phát triển và hiện thực hoá tư tưởng Hồ Chí Minh( 1941-1969)

  III, Những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về dân téc và giai cấp:
  IV. Những luận điểm của Hồ Chí Minh về Cách Mạng giải phóng dân téc
   
Đang tải...

Chia sẻ trang này