1. Bạn đã biết fanpage chính thức của VnEcon chưa? Xem ngay!
 2. Điều gì khiến chúng tôi trở nên hữu ích và khác biệt? Tìm hiểu về VnEcon ngay!
 3. Hãy giúp chúng tôi sáng tác một slogan nào cho VnEcon Gửi ý tưởng của bạn
 4. Fanpage dành cho các bạn quan tâm đến marketing. Truy cập ngay Fusion

Cách hạch toán tiền lương

12 Thg 11 2009 | cong_ktqd | Kế toán - Kiểm toán

 1. cong_ktqd

  cong_ktqd Econ cấp 1/10 Econ tích cực

  HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
  *Khi trích trước tiền lương nghỉ phép của lao động trực tiếp
  Nợ TK 622:chi phí nhân công trực tiếp
  Có TK 335:chi phí trả trước

  *khi có lao động trực tiếp nghỉ phép,phản ánh tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho họ
  Nợ tk 335: chi phí trả trước
  Có tk 334:phải trả người lao động

  *Các khoản phụ cấp ,trợ cấp ,tiền thưởng có nguồn gốc bù đắp riêng như trợ cấp ốm đau từ quỹ BHXH ,tiền thưởng…
  Nợ tk 4311: tiền thưởng thi đua từ quỹ khen thưởng
  Nợ tk 4312 :tiền trợ cấp trích từ quỹ phúc lợi
  Nợ tk338 (3383) :tiền trợ cấp từ quỹ BHXH
  Có tk334:phải trả người lao động

  *phản ánh các khoản khấu trừ vào thu nhập của người lao động như tiền tạm ứng,BHXH,BHYT mà người lao động phải nộp….
  Nợ tk334:
  Có tk141: tiền tạm ứng thừa
  Có tk138:tiền phạt,bồi thường phải thu
  Có tk 338 :thu hộ các quỹ BHXH,BHYT…
  Có tk3335:thuế thu nhập cá nhân

  *khi thanh toán cho người lao động
  Nợ tk334:
  Có tk 111,112:

  *Nếu trả lương cho người lao động bằng sản phẩm hang hoá
  Nơ tk334:
  Có tk512:doanh thu bán hang nội bộ
  Có tk 3331 :thuế GTGT

  *trường hợp người lao động đi vắng chưa lĩnh
  Nợ tk334
  Có tk 338(3388)
  Khi thanh toán số tiền trên cho người lao động
  Nợ tk 338(3388)
  Có tk 111 ,112

  *Khi trích BHXH,BHYT,KPCĐ
  Nợ tk622,627,641,642:tính vào chi phí (19%)
  Nợ tk 334 trừ vào thu nhập của người lao động(6%)
  Có tk 338:3382(2%) ,3383(20%) ,3384(3%)
  *Phản ánh phần BHXH,trợ cấp cho người lao động tại doanh nghiệp
  Nợ tk338
  Có tk334

  *phản ánh chi tiêu KPCĐ tại đơn vị
  Nợ tk338(3382)
  Có tk 111,112

  *khi nộp BHYT,BHXH,KPCĐ
  Nợ tk 338
  Có tk111,112

  *khi nhận được trợ cấp bù của quỹ BHXH
  Nợ tk 111,112
  Có tk 338

  *khi trích lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm
  Nợ tk642:chi phí quản lý doanh nghiệp
  Có tk351:quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm
  Nguyễn Xuân Công _CNC
   
  :
Đang tải...

Chia sẻ trang này