1. Chào mừng Bạn đến với VnEcon!

  Tôi là Max Tâm, người sáng lập và điều hành Diễn đàn kinh tế VnEcon. Tôi rất vui được có mặt ở đây để chào đón bạn tham gia thảo luận hỏi đáp trên diễn đàn. Đồng thời thông báo rằng, đội ngũ VnEcon luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ vướng mắc nào về kinh tế hay kể cả cách sử dụng diễn đàn.

  Bạn có thể liên hệ ngay với tôi qua email tam@vnecon.vn hoặc đội ngũ hỗ trợ VnEcon tại hotro@vnecon.vn

  Và một điều thú vị nữa, bạn và tôi có thể kết nối và nói chuyện qua facebook Max Tâm Nguyễn

Thủ thuật Các phím nóng trong windows

7 Thg 7 2008 | khieuchuyen | Tin học cho công việc

 1. khieuchuyen

  khieuchuyen Gà kinh tế Econ tích cực

  [FONT=.VnTime]B[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n có th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] d[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng Windows hàng ngày. B[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n có th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] bi[/FONT][/FONT]ế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t nhi[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]u thao tác s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] d[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']ng[/FONT] nó. Nh[/FONT]ư[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng có th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] [/FONT][/FONT]đả[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]m b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]o r[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng nh[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng phím t[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t này s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] giúp b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n ti[/FONT][/FONT]ế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t ki[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]m th[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']i gian[/FONT] c[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c l[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']n.[/FONT]


  F2: [/FONT]Đặ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t l[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i tên file trong lúc v[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i vàng có th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] khi[/FONT][/FONT]ế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n b[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']n[/FONT] d[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] dàng thao tác sai - click quá nhanh và b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n tình c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t file. [/FONT][/FONT]Đơ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n gi[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n h[/FONT][/FONT]ơ[FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']n[/FONT] là hãy nh[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n phím F2 trên bàn phím khi file [/FONT][/FONT]đượ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c ch[/FONT][/FONT]
  [FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']n.[/FONT]
  Ctrl + F2: Preview (xem l
  [/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i) v[/FONT][/FONT]ă[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n. Mu[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] ch[/FONT][/FONT]ế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] [/FONT][/FONT]độ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] preview, làm l[/FONT][/FONT]
  [FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']i Ctrl + F2.[/FONT]
  Shift + F3: [/FONT]Để[FONT=.VnTime][FONT='.VnTime'] làm[/FONT] n[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t [/FONT][/FONT]đ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]o[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n v[/FONT][/FONT]ă[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng ch[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] in hoa, [/FONT][/FONT]đơ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n gi[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n là bôi [/FONT][/FONT]đ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]en [/FONT][/FONT]đ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]o[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n v[/FONT][/FONT]ă[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n, nh[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']n[/FONT] [/FONT]đồ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i phím Shift + F3. N[/FONT][/FONT]ế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]u mu[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n cho [/FONT][/FONT]đ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]o[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n v[/FONT][/FONT]ă[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n tr[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] l[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i ch[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] th[/FONT][/FONT]ườ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng, hãy l[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']p[/FONT] l[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i [/FONT][/FONT]độ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng tác nh[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n [/FONT][/FONT]đồ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i Shift + F3. Mu[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n cho ch[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] cái [/FONT][/FONT]đầ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]u tiên tr[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] thành ch[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime] in hoa, [/FONT]đặ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t con tr[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] tr[/FONT][/FONT]ướ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c ch[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] [/FONT][/FONT]đ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ó và nh[/FONT][/FONT]
  [FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']n[/FONT] phím Shift + F3.
  Windows + E: Windows Explorer là c
  [/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng t[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i file và tài li[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]u c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n song [/FONT][/FONT]để[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] nó th[/FONT][/FONT]ườ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng ph[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime] liên quan [/FONT]đế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n desktop ho[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c thanh Start Menu. Có m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t cách khác nhanh h[/FONT][/FONT]ơ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n là nh[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime] phím Windows-E và nó s[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] [/FONT][/FONT]đư[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n [/FONT][/FONT]đế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n ngay Computer (Vista) hay My [/FONT][/FONT][FONT=.VnTime]Computer (XP), m[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t v[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] trí m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c [/FONT][/FONT]đị[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]nh s[/FONT][/FONT]
  [FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']n.[/FONT]
  Windows + F: Tìm ki[/FONT]ế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]m file có th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] là m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t r[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c r[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i n[/FONT][/FONT]ế[FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']u[/FONT] b[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n là m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t ng[/FONT][/FONT]ườ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i tích tr[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] tài li[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]u và cách không lãng phí th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i gian s[/FONT][/FONT]ă[FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']n tìm file[/FONT] là s[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] d[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng phím t[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']t[/FONT] <Windows-F>, s[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] ra m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] tìm ki[/FONT][/FONT]ế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]m và [/FONT][/FONT]đ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']n vào[/FONT] càng nhi[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]u thông tin có th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] v[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] file b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n [/FONT][/FONT]đ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ang c[/FONT][/FONT]
  [FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']n tìm.[/FONT]
  Windows + L:
  [/FONT]Độ[FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']ng tác[/FONT] này s[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] khóa ngay PC c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n mà không c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n ch[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] cho [/FONT][/FONT]đế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n khi ch[/FONT][/FONT]ế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] [/FONT][/FONT]độ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]o v[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] màn hình[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime] ho[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t [/FONT][/FONT]độ
  [FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']ng.[/FONT]
  Windows + M: Vào cu[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i ngày làm vi[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c, m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i ng[/FONT][/FONT]ườ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c v[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i m[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']t[/FONT] b[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] s[/FONT][/FONT]ư[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]u t[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]p các c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] [/FONT][/FONT]đ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ang m[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime'].[/FONT] <Windows-M> s[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] thu nh[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] nh[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] này [/FONT][/FONT]để[FONT=.VnTime] l[/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime'] ra màn hình chính (desktop) và[/FONT] <Shift-Windows- M> s[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] khôi ph[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c l[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']i[/FONT] nh[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n [/FONT][/FONT]đ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ã b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] thu nh[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] tr[/FONT][/FONT]ướ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c [/FONT][/FONT]đ
  [FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']ó.[/FONT]
  Windows + R: H
  [/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]p Run này là cách ti[/FONT][/FONT]ế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime] ki[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]m th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i gian c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c l[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n v[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i XP. T[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] [/FONT][/FONT]đ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ây, b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n có th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] t[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] lo[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i [/FONT][/FONT][FONT=.VnTime]ng d[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng mà[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime] không c[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n chu[/FONT][/FONT]
  [FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']t.[/FONT]
  Windows + F1: Trong khi F1 s[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] [/FONT][/FONT]đư[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a ra cho b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n file Help (H[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime] tr[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]) trong h[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]u h[/FONT][/FONT]ế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t các [/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng d[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']ng,[/FONT] <Windows-F1> s[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] Windows Help.[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime] [/FONT]Đ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]u này có th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] giúp b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n ti[/FONT][/FONT]ế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t ki[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]m th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i gian khi b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n không th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] nh[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] làm th[/FONT][/FONT]ế[FONT=.VnTime][FONT='.VnTime'] nào[/FONT] thay [/FONT]đổ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]p [/FONT][/FONT]đặ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t ho[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c tìm m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t tính n[/FONT][/FONT]ă[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng nh[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t [/FONT][/FONT]đị
  [FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']nh.[/FONT]
  Windows + Tab: Chuy
  [/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n d[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ch gi[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a các ch[/FONT][/FONT]ươ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng trình b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n [/FONT][/FONT]đ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ang s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] d[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng. [/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] XP, b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n có th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] chuy[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n các[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime] c[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng cách nh[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n phím[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime] <Windows-Tab> [/FONT]để[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] ch[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n [/FONT][/FONT]đơ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n v[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] taskbar v[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i màu[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime] s[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c khác (xám ho[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c xanh) [/FONT][/FONT]để[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] nh[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]nh, r[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i dùng [/FONT][/FONT][FONT=.VnTime]các phím [/FONT]đ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]u h[/FONT][/FONT]ướ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng lên ho[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime] xu[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng. Nh[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n phím Enter s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] [/FONT][/FONT]đư[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n [/FONT][/FONT]đế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] [/FONT][/FONT]đ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ã [/FONT][/FONT]đượ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c l[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a ch[/FONT][/FONT]
  [FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']n.[/FONT]
  Windows + Pause/Break: V[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i nh[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng ng[/FONT][/FONT]ườ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i nâng c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]p và [/FONT][/FONT]đ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]u ch[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]nh ph[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng, truy c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]p qu[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']n lý[/FONT] thi[/FONT]ế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] Device Manager và các cài [/FONT][/FONT]đặ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t là m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t nhi[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]m v[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] th[/FONT][/FONT]ườ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng xuyên. Phím [/FONT][/FONT][FONT=.VnTime]t[/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']t[/FONT] này s[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] [/FONT][/FONT]đ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]em l[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i ngay c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n thi[/FONT][/FONT]ế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t cho h[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] trong nháy m[/FONT][/FONT]
  [FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']t.[/FONT]
  Shift + Delete: Thùng rác Recycle Bin là ch
  [/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] tuy[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t v[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i dành cho nh[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng ai hay xóa các file mà[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime] không suy ngh[/FONT]ĩ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] song nó c[/FONT][/FONT]ũ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng ti[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]m [/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n nguy c[/FONT][/FONT]ơ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] cho phép ng[/FONT][/FONT]ườ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i khác có th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] truy c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]p[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime] vào các file nh[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]y c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]m. Gi[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] phím[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime] <Shift-Delete> (ho[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c gi[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime'] phím Shift trong[/FONT] khi kéo file ho[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c t[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]p vào thùng rác). Các file s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] xóa ngay t[/FONT][/FONT]
  [FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']c thì.[/FONT]
  Ctrl + Enter: M[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t khi b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n [/FONT][/FONT]đ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ã ch[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] thanh [/FONT][/FONT]đị[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a ch[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] trong trình duy[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t Firefox ho[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']c Internet[/FONT] Explorer, b[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n có th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] ti[/FONT][/FONT]ế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t ki[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]m th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i gian b[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime]ng vi[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c gõ ch[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] ph[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n gi[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a m[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']t tên[/FONT] mi[/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']n.[/FONT] <Ctrl-Enter> s[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] thêm www. và .com cho b[/FONT][/FONT]
  [FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']n.[/FONT] <Ctrl-Shift-Enter> thêm www. Và .org.
  Alt + Esc: N
  [/FONT]ế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]u b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n chuy[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n nhanh [/FONT][/FONT]đế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] khi[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime] [/FONT]đ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ang làm vi[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c [/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] khác, b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n có th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] ch[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n nó t[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] thanh taskbar.[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime] <Alt-Esc> s[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] “kh[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]” c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] phía sau c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n và [/FONT][/FONT]đư[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n [/FONT][/FONT]đế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] k[/FONT][/FONT]ế[FONT=.VnTime] ngay [/FONT]đ
  [FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']ó.
  [/FONT]Alt + F4: B[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] [/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng d[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng [/FONT][/FONT]đ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ang ho[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t [/FONT][/FONT]độ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng ho[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c t[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t Windows n[/FONT][/FONT]ế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]u không có[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime] [/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng d[/FONT][/FONT]
  [FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']ng nào.[/FONT]
  Alt + PrtScrn: N
  [/FONT]ế[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]u b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n ch[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]p m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime], ch[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n gi[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime] <Alt-PrtScrn> [/FONT]để[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] tóm [/FONT][/FONT]đượ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c m[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t c[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]a s[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] ho[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t [/FONT][/FONT]độ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n[/FONT][/FONT]
  [FONT=.VnTime]g.
  Alt + Backspace: Trong Microsoft Office, b[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]n có th[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] làm l[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]i b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]t k[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] hi[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]u ch[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]nh t[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] [/FONT][/FONT]độ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng nào và [/FONT][/FONT]đị[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]nh d[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']ng[/FONT] t[/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime] [/FONT][/FONT]độ[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng b[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]ng vi[/FONT][/FONT][FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]c nh[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']n phím[/FONT] <Alt-Backspace[/FONT]
   
  :
  linhchi1711 thích bài này.
 2. linhchi1711

  linhchi1711 Gà kinh tế Econ tích cực

  Ðề: cac phim nong ban biet chua

  hix, kho' doc wa' a.#-onhung :Dthanks a
   
Đang tải...

Chia sẻ trang này