1. Chào mừng Bạn đến với VnEcon!

  Tôi là Max Tâm, người sáng lập và điều hành Diễn đàn kinh tế VnEcon. Tôi rất vui được có mặt ở đây để chào đón bạn tham gia thảo luận hỏi đáp trên diễn đàn. Đồng thời thông báo rằng, đội ngũ VnEcon luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ vướng mắc nào về kinh tế hay kể cả cách sử dụng diễn đàn.

  Bạn có thể liên hệ ngay với tôi qua email tam@vnecon.vn hoặc đội ngũ hỗ trợ VnEcon tại hotro@vnecon.vn

  Và một điều thú vị nữa, bạn và tôi có thể kết nối và nói chuyện qua facebook Max Tâm Nguyễn

Các loại hình doanh nghiệp ở nước ta (và một câu hỏi nhỏ)

16 Thg 10 2008 | plasma | Kinh tế ngày nay

 1. plasma

  plasma Vice Admin

  Công ty trách nhiệm hữu hạn

  Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.
  Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.
  Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu.
  Chủ sở hữu công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vào công ty. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận của công ty khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.
  Tùy thuộc quy mô và ngành, nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm: Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Chủ tịch công ty và Giám đốc.
  Nhìn chung, công ty trách nhiệm hữu hạn có đầy đủ các đặc thù của công ty trách nhiệm hữu hạn có ít nhất hai thành viên. Điểm khác biệt duy nhất giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn có ít nhất hai thành viên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ có một thành viên duy nhất và thành viên là cá nhân hoặc một tổ chức có tư cách pháp nhân.

  Công ty trách nhiệm vô hạn

  Nó chỉ khác công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) ở chỗ công ty trách nhiệm vô hạn (TNVH) ở chỗ công ty TNHH chỉ phải chịu trách nhiệm với số vốn kinh doanh mình đăng ký ban đầu hay nói cách khác là công ty TNHH có chế độ trách nhiệm là giới hạn bởi tài sản-tức vốn điều lệ hay vốn kinh doanh đưa vào kinh doanh. Còn công ty TNVH thfi chịu trách nhiệm đến cùng với các khoản nợ, dùng tài sản của mình để chịu trách nhiệm các khoản nợ. Ví dụ: Ông A mở một công ty TNHH với số vốn kinh doanh đăng ký là 20 tỷ, nếu như thua lỗ 40 tỷ thì ông A chỉ phải chịu trách nhiệm với số vốn 20 tỷ của ông ý thôi. Còn ông B thành lập công ty TNVH với số vốn 20 tỷ, mà thua lỗ lên tới 20 tỷ đó ra, ông B còn 4 căn biệt thự nữa mang tên ông B hay nói cách khác là do ông B làm chủ sở hữu thfi 4 căn biệt thự đó cũng được dùng để trả nợ

  Công ty hợp danh

  Công ty hợp danh là một loại hình công ty trong đó các thành viên chia sẻ lợi nhuận cũng như thua lỗ của công ty mà họ cùng nhau đầu tư vào.

  Tại hầu hết các nước, công ty hợp danh được tạo nên từ một hợp đồng hợp tác giữa các cá nhân, những người với tinh thần hợp tác, đồng ý thành lập nên doanh nghiệp, đóng góp cho nó bằng tài sản, hiểu biết, hoạt động và cùng chia sẻ lợi nhuận. Giữa các thành viên có thể có một hợp đồng hợp tác hoặc một bản tuyên bố hợp tác và trong một số hệ thống luật pháp, những thỏa thuận như vậy có thể được đăng ký và công bố rộng rãi cho công chúng. Ở nhiều nước, công ty hợp danh có thể được coi là có tư cách pháp nhân, trong khi một số nước khác lại có quan điểm trái ngược.

  Công ty hợp danh thường có lợi thế hơn so với công ty cổ phần vì nó không phải đóng thuế cổ tức, trên số lợi nhuận thu được, hay nói cách khác tránh được việc bị đánh thuế hai lần.

  Hình thức cơ bản nhất của công ty hợp danh là công ty hợp danh trách nhiệm chung (GP) trong đó mọi thành viên đều tham gia vào điều hành kinh doanh và đều chịu trách nhiệm cá nhân về các khoản nợ của công ty. Hai hình thức khác cũng khá phát triển ở hầu hết các nước là Công ty hợp danh hữu hạn (LP) và Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP), Trong công ty hợp danh hữu hạn, ngoài các thành viên quản trị còn có các "thành viên trách nhiệm hữu hạn", những người này từ bỏ quyền điều hành doanh nghiệp để đổi lấy "trách nhiệm hữu hạn" đối với các khoản nợ của công ty. Còn với Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP), tất cả các thành viên đều có trách nhiệm hữu hạn trong một mức độ nhất định.

  Công ty cổ phần
  Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
  Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;
  Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này.
  Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.
  Theo điều 78 Luật Doanh nghiệp 2005 (của Việt Nam), các loại cổ phần bao gồm:
  Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.
  Công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:
  Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
  Cổ phần ưu đãi cổ tức;
  Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
  Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.
  Trong các loại cổ phần ưu đãi trên thì cổ phần ưu đãi biểu quyết chịu một số ràng buộc như:
  chỉ có tổ chức được Chính phủ uỷ quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết.
  Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong ba năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
  Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
  Các cổ phần còn lại (ưu đãi cổ tức, ưu đãi hoàn lại và ưu đãi khác) thường tuân theo các quy tắc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
  Ngoài ra, cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi; trong khi cổ phần ưu đãi có thể chuyển thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

   
  Chỉnh sửa cuối: 30 Thg 3 2009
  tammarketing1, sonbl84, TamAx and 3 others like this.
 2. tranquocdu1983

  tranquocdu1983 Old Staff

  Nếu là một nhà đầu tư để thành lập một công ty, để lựu chọn phương án tối ưu nhất thì theo tôi cần phải tìm hiểu rõ mục đích và khả năng của chúng ta để tìm loại hình doanh nghiệp phù hợp:
  1. Nếu muốn lập 1 công ty muốn 1 mình 1 ta quản lý thì có hai phương án một là thành lập doanh nghiệp tư nhân, hai là công ty TNHH 1 thành viên.
  2. Nếu có vốn nhiều, muốn cùng nhiều người hợp tác thì nên chọn công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần, 2 loại hình này thì công ty cổ phần có nhiều ưu điểm hơn như về huy động vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, phát hành cổ phiếu,...
   
 3. tôi muốn mở ngân hàng , thì tui phải chon loại nào giờ. tư vấn cho tui với, mai tui mở ngân hàng :D
   
  sokudo192hubt thích bài này.
 4. tranquocdu1983

  tranquocdu1983 Old Staff

  Ngân hàng là ngành kinh doanh có điều kiện, để mở ngân hàng thì đầu tiên là đáp ứng vốn pháp định cái đã.
  1. Ngân hàng thương mại cổ phần là 1000-3000 tỷ
  2.Ngân hàng phát triển 5000 tỷ
  3.Ngân hàng đầu tư 3000 tỷ
  4.Ngân hàng hợp tác 1000 tỷ.

  Trong các loại trên bạn có khả năng để thành lập ngân hàng nào? hihi
   
  Chỉnh sửa cuối: 14 Thg 12 2008
  louis koo and sokudo192hubt like this.
 5. :D mình muốn thành lập ngân hàng trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.
  BẠn giúp mình với, vốn ko phải là vần đề . Hiện tại mình có 5000 tỉ ko bik làm gì nè :D
  Sẳn bạn có thễ giúp tui phần thủ tục mở Nh lun ko :D
   
  sokudo192hubt thích bài này.
 6. sokudo192hubt

  sokudo192hubt Econ cấp 1/10 Econ tích cực

  plasma ơi ! ở nươc ta còn có một số loại hình doanh nghiệp nữa như:
  .Doanh nghiep tư nhân, hợp tác xã, công ty liên doanh, doanh nghiệp nước ngoài [FONT=&quot][/FONT]
   
  Last edited by a moderator: 15 Thg 2 2009
 7. plasma

  plasma Vice Admin

  Đúng vậy, nhưng chỉ có doanh nghiệp tư nhân, công ty liên doanh, là chịu sự điều chỉnh của bộ luật doanh nghiệp 2005.
  Vậy Bạn có thể giúp mình nêu khái niệm của doanh nghiệp tư nhân, công ty liên doanh, doanh nghiệp nước ngoài và hợp tác xã không ? Thanks Bạn nhiều. :))
   
 8. duyhien_pct914

  duyhien_pct914 Super Moderator Super Moderators

  Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
  Công ty liên doanh: Là các công ty có sự tham gia góp vốn của từ hai bên trở lên. Thông thường các công ty này có quốc tịch khác nhau.
  Doanh nghiệp nước ngoài: 100% vốn của nc ngoài (vốn FDI)
  Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân ( gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã


  Mình có câu hỏi thắc mắc: tại sao một số ng lập doanh nghiệp tư nhân (trách nhiệm vô hạn, thất bại là mất sạch) mà lại ko thành lập cty TNHH (có gì thất bại cũng ko mất hết)???
   
  hoadai_trendao thích bài này.
 9. hitman_codename

  hitman_codename Power Econ Power Econ

  Theo mình thì vì họ chỉ làm ăn nhỏ kiểu gia đình nên rủi ro là không cao vì vậy không cần thiết phải đăng ký loại hình TNHH.
  Xét theo khía cạnh thuế thì làm chủ một doanh nghiệp tư nhân sẽ có lợi hơn làm chủ một công ty TNHH vì đối với doanh nghiệp tư nhân thuế suất chủ doanh nghiệp phải chịu là 28% (thuế thu nhập doanh nghiệp) vì vậy nếu chủ doanh nghiệp có kiếm được 100 triệu cũng chỉ bị đánh thuế 28% là hết (không bị đánh thuế thu nhập cá nhân.
  Đối với cty TNHH...nếu doanh nghiệp đó kiếm được 100 triệu sẽ bị đánh thuế thu nhập doanh nghiệp 28% trước sau đó chủ doanh nghiệp (sở hữu phần vốn) sẽ bị đánh thuế 5% nữa trên thu nhập từ góp vốn.
  Cuối cùng là hình như các công tác trong thực hiện kiểm tra các hoạt động sổ sách kế toán, thuế má đối với doanh nghiệp tư nhân cũng dễ thở hơn đối với cty TNHH. Cái này không chắc chắn, sẽ kiểm tra lại sau.
   
  TamAx thích bài này.
 10. duyhien_pct914

  duyhien_pct914 Super Moderator Super Moderators

  thế có phải nếu lập DNTN thì vốn điều lệ sẽ tính hết của cải tài sản nhà cửa xe cộ dô, thế là vốn điều lệ to ơi là to, thu hút đầu tư ko
  còn TNHH thì vốn điều lệ chỉ tính vốn lúc thành lập công ty, có bao nhiu tính bấy nhiu?
  Còn câu hỏi nữa: tại sao các tập đoàn lớn thật lớn lại niêm yết vốn điều lệ của mình rất ít so với thực tế
  ví dụ tập đoàn Printemps của Pháp chuyên về lĩnh vực thời trang (các cửa hàng Printemps chuyên kinh doanh hàng marque như Chanel, LV, Diesel, D&G, Lacoste...), điện tử (Fnac--> bạn nào rành IT hay máy ảnh chắc bít, Conforama) vốn điều lệ chỉ có >38000€ trong khi quy định thấp nhất đã phải là 38000€ rồi? Làm thế để làm gì
   
 11. itcorner

  itcorner Gà kinh tế Econ tích cực

  Nếu bạn có ít vốn và có ý tưởng theo tui đầu tiên nên mở một trung tâm hỗ trợ, khi đã quen với công tác quản lý, sổ sách chứng từ kê khai và cung cách hoạt động + vốn bạn hãy thành lập doanh nghiệp. và tùy theo mức độ đầu tư bạn sẽ có hi vọng thành công cao hơn
   
 12. phuonglangvan

  phuonglangvan Econ cấp 1/10 Econ tích cực

  Khi nghiên cứu về các loại hình doanh nghiệp, chúng ta thường nhắc đến tính pháp nhân của các doanh nghiệp:
  Vậy các bạn có thể thao luận về tính pháp nhân của DNTN không?>
  liệu rằng doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không? nếu có, tính pháp nhân thể hiên như thế nào? nếu không, tại sao DNTN vẫn được pháp luật công nhân và cho phép tham gia vào các hoạt động kinh tế?
   
 13. nhatan

  nhatan Old Staff

  Trong các lọai hình doanh nghiệp ở việt nam DNTN là lọai hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân
  Một tổ chức có tư cách pháp nhân phải hội đủ 4 yêu cầu sau:
  - Được thành lập hợp pháp;
  - Có cơ cấu tổ chức chặc chẽ;
  - Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản độc lập đó;
  - Nhân danh mình tham gia vào quan hệ pháp luât một cách độc lập.
  DNTN không có tư cách pháp nhân bởi vì không đáp ứng được tiêu chuẩn thứ 3, trước đây học luật kinh tế thầy có giảng sơ qua vấn đề này là trong thực tế thì DNTN đáp ứng được tiêu chuẩn thứ 3 nhưng không hiểu sao luật của nước ta vẫn chưa chấp nhận loại hình doanh nghiệp này không có tư cách pháp nhân.
   
  xinlamnguoimoi, cyclamen and plasma like this.
 14. phuonglangvan

  phuonglangvan Econ cấp 1/10 Econ tích cực

  Câu hỏi là:
  Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không?


  có thể trả lời:
  Luật doanh nghiệp 2005 (có hiệu lực 1-7-2006) quy định các loại hình doanh nghiệp, trong đó có quy định về doanh nghiệp tư nhân (từ điều 141 đến điều 145). Theo đó, thì doanh nghiệp tư nhân là:


  - Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.


  - Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

  - Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.


  - Vốn đầu tư do chủ doanh nghiệp tư nhân tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


  - Chủ doanh nghiệp có thể trực tiếp quản lý hoặc thuê người khác quản lý doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp có quyền cho thuê doanh nghiệp hoặc bán doanh nghiệp của mình.  - Doanh nghiệp tư nhân không phải là pháp nhân.Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005, doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp duy nhất không có tư cách pháp nhân; bởi lẽ doanh nghiệp tư nhân không có sự độc lập về tài sản.

  Tiêu chuẩn đầu tiên để xét tính độc lập về tài sản của một doanh nghiệp là tài sản của doanh nghiệp đó phải độc lập trong quan hệ với tài sản của chủ doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không thỏa mãn tiêu chuẩn quan trọng này, vì thế nó không hội đủ điều kiện cơ bản để có được tư cách pháp nhân./.

  Tuy vậy, liệu có thể nói rằng tính pháp nhân của loại hình doanh nghiệp này ở chỗ nào? nếu nó không phải là pháp nhân kinh tế thì khi tham gia vào các hoạt động giao dịch kinh tế thì có gặp khớ khăn gì không? cá nhân đại diên?
   
 15. hitman_codename

  hitman_codename Power Econ Power Econ

  DNTN đâu có được thu hút đầu tư bạn.
  Thường khi phải mở rộng quy mô thì các công ty mới nâng vốn điều lệ lên chứ vốn điều lệ cao mà hoạt động không có lời nhiều thì xấu mặt :D. Mình cũng thấy nhiều tập đoàn lớn có vốn điều lệ rất nhiều mà đâu phải tập đoàn lớn niêm yết vốn điều lệ thấp. Giờ trong sàn HOSE nhiều doanh nghiệp đang niêm yết thêm để đủ tiêu chuẩn lưu lại sàn này và họ chỉ niêm yết cho đủ số vốn yêu cầu thôi (tối thiểu 80 tỷ VND)
   
Đang tải...

Chia sẻ trang này