1. Chào mừng Bạn đến với VnEcon!

  Tôi là Max Tâm, người sáng lập và điều hành Diễn đàn kinh tế VnEcon. Tôi rất vui được có mặt ở đây để chào đón bạn tham gia thảo luận hỏi đáp trên diễn đàn. Đồng thời thông báo rằng, đội ngũ VnEcon luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ vướng mắc nào về kinh tế hay kể cả cách sử dụng diễn đàn.

  Bạn có thể liên hệ ngay với tôi qua email tam@vnecon.vn hoặc đội ngũ hỗ trợ VnEcon tại hotro@vnecon.vn

  Và một điều thú vị nữa, bạn và tôi có thể kết nối và nói chuyện qua facebook Max Tâm Nguyễn

Các chức năng của tiền tệ

21 Thg 12 2007 | TamAx | Tài chính & đầu tư

 1. TamAx

  TamAx Người sáng lập CEO VnEcon

  Bản chất của tiền tệ được thể hiện qua các chức năng của nó. Theo C. Mác tiền tệ
  có 5 chức năng:

  - Thước đo giá trị. Tiền tệ dùng để biểu hiện và đo lường giá trị của các hàng hoá.
  Muốn đo lường giá trị của các hàng hoá, bản thân tiền tệ phải có giá trị. Vì vậy, tiền tệ
  làm chức năng thước đo giá trị phải là tiền vàng. Để đo lường giá trị hàng hoá không
  cần thiết phải là tiền mặt mà chỉ cần so sánh với lượng vàng nào đó một cách tưởng
  tượng.

  Sở dĩ có thể làm được như vậy, vì giữa giá trị của vàng và giá trị của hàng hoá
  trong thực tế đã có một tỷ lệ nhất định. Cơ sở của tỷ lệ đó là thời gian lao động xã hội
  cần thiết hao phí để sản xuất ra hàng hoá đó. Giá trị hàng hoá được biểu hiện bằng tiền
  gọi là giá cả hàng hoá. Do đó, giá cả là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng
  hoá. Giá cả hàng hoá do các yếu tố sau đây quyết định:

  + Giá trị hàng hoá.
  + Giá trị của tiền.
  + ảnh hưởng của quan hệ cung - cầu hàng hoá.

  Để làm chức năng thước đo giá trị thì bản thân tiền tệ cũng phải được đo lường.
  Do đó, phải có đơn vị đo lường tiền tệ. Đơn vị đó là một trọng lượng nhất định của kim
  loại dùng làm tiền tệ. ở mỗi nước, đơn vị tiền tệ này có tên gọi khác nhau. Đơn vị tiền tệ
  và các phần chia nhỏ của nó là tiêu chuẩn giá cả. Tác dụng của tiền khi dùng làm tiêu
  chuẩn giá cả không giống với tác dụng của nó khi dùng làm thước đo giá trị.

  Là thước đo giá trị, tiền tệ đo lường giá trị của các hàng hoá khác; là tiêu chuẩn giá cả, tiền tệ đo lường bản thân kim loại dùng làm tiền tệ. Giá trị của hàng hoá tiền tệ thay đổi theo sự
  thay đổi của số lượng lao động cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó. Giá trị hàng hoá
  tiền tệ (vàng) thay đổi không ảnh hưởng gì đến "chức năng" tiêu chuẩn giá cả của nó,
  mặc dù giá trị của vàng thay đổi như thế nào. Ví dụ, một USD vẫn bằng 10 xen.

  - Phương tiện lưu thông:

  Với chức năng làm phương tiện lưu thông, tiền làm môi
  giới trong quá trình trao đổi hàng hoá. Để làm chức năng lưu thông hàng hoá ta phải có
  tiền mặt. Trao đổi hàng hoá lấy tiền làm môi giới gọi là lưu thông hàng hoá.
  Công thức lưu thông hàng hoá là: H- T - H, khi tiền làm môi giới trong trao đổi
  hàng hoá đã làm cho hành vi bán và hành vi mua có thể tách rời nhau cả về thời gian và
  không gian. Sự không nhất trí giữa mua và bán chứa đựng mầm mống của khủng hoảng
  kinh tế.

  Trong lưu thông, lúc đầu tiền tệ xuất hiện dưới hình thức vàng thoi, bạc nén. Dần
  dần nó được thay thế bằng tiền đúc. Trong quá trình lưu thông, tiền đúc bị hao mòn dần
  và mất một phần giá trị của nó. Nhưng nó vẫn được xã hội chấp nhận như tiền đúc đủ
  giá trị.
  Như vậy, giá trị thực của tiền tách rời giá trị danh nghĩa của nó. Sở dĩ có tình
  trạng này vì tiền làm phương tiện lưu thông chỉ đóng vai trò chốc lát. Người ta đổi hàng
  lấy tiền rồi lại dùng nó để mua hàng mà mình cần. Làm phương tiện lưu thông, tiền
  không nhất thiết phải có đủ giá trị. Lợi dụng tình hình đó, khi đúc tiền nhà nước tìm
  cách giảm bớt hàm lượng kim loại của đơn vị tiền tệ. Giá trị thực của tiền đúc ngày
  càng thấp so với giá trị danh nghĩa của nó. Thực tiễn đó dẫn đến sự ra đời của tiền giấy.
  Bản thân tiền giấy không có giá trị mà chỉ là dấu hiệu của giá trị và được công nhận
  trong phạm vi quốc gia.

  - Phương tiện cất trữ. Làm phương tiện cất trữ, tức là tiền được rút khỏi lưu thông
  đi vào cất trữ. Sở dĩ tiền làm được chức năng này là vì: tiền là đại biểu cho của cải xã
  hội dưới hình thái giá trị, nên cất trữ tiền là một hình thức cất trữ của cải. Để làm chức
  năng phương tiện cất trữ, tiền phải có đủ giá trị, tức là tiền vàng, bạc. Chức năng cất trữ
  làm cho tiền trong lưu thông thích ứng một cách tự phát với nhu cầu tiền cần thiết cho
  lưu thông. Nếu sản xuất tăng, lượng hàng hoá nhiều thì tiền cất trữ được đưa vào lưu
  thông. Ngược lại, nếu sản xuất giảm, lượng hàng hoá lại ít thì một phần tiền vàng rút
  khỏi lưu thông đi vào cất trữ.

  - Phương tiện thanh toán. Làm phương tiện thanh toán, tiền được dùng để trả nợ,
  nộp thuế, trả tiền mua chịu hàng ... Khi sản xuất và trao đổi hàng hoá phát triển đến
  trình độ nào đó tất yếu nảy sinh việc mua bán chịu. Trong hình thức giao dịch này trước
  tiên tiền làm chức năng thước đo giá trị để định giá cả hàng hoá. Nhưng vì là mua bán
  chịu nên đến kỳ hạn tiền mới được đưa vào lưu thông để làm phương tiện thanh toán.
  Sự phát triển của quan hệ mua bán chịu này một mặt tạo khả năng trả nợ bằng cách
  thanh toán khấu trừ lẫn nhau không dùng tiền mặt. Mặt khác, trong việc mua bán chịu
  người mua trở thành con nợ, người bán trở thành chủ nợ. Khi hệ thống chủ nợ và con nợ
  phát triển rộng rãi, đến kỳ thanh toán, nếu một khâu nào đó không thanh toán được sẽ
  gây khó khăn cho các khâu khác, phá vỡ hệ thống, khả năng khủng hoảng kinh tế tăng
  lên.

  - Tiền tệ thế giới. Khi trao đổi hàng hoá vượt khỏi biên giới quốc gia thì tiền làm
  chức năng tiền tệ thế giới. Với chức năng này, tiền phải có đủ giá trị, phải trở lại hình
  thái ban đầu của nó là vàng. Trong chức năng này, vàng được dùng làm phương tiện
  mua bán hàng, phương tiện thanh toán quốc tế và biểu hiện của cải nói chung của xã
  hội.

  Tóm lại: 5 chức năng của tiền trong nền kinh tế hàng hoá quan hệ mật thiết với
  nhau. Sự phát triển các chức năng của tiền phản ánh sự phát triển của sản xuất và lưu
  thông hàng hoá.
   
  :
  Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng 5 2012
 2. vuongphuong

  vuongphuong Gà kinh tế Econ tích cực

  toi là 1 thành viên mới tôi muốn biết việt nam chúng ta đang sử dụng các chức năng của tiền tệ như thế nào trong nền kinh tế.ai có thể chỉ dùm tôi ko?
   
 3. popcorn244

  popcorn244 Old Staff

  Bạn search trên diễn đàn có thế thấy tớ đã từng đưa ra ý kiến về vấn đề này , là ở VN có 5 chức năng này mà giảng viên trường tớ cũng có nói vậy . Nhưng có 1 ý kiến khác của một chị là hoatrado thì phải (đã học cao học) lại nói khác có dc từ môn kinh tế chính trị mà chị ý dc học từ cao học . Nhưng thực sự tớ cũng ko hiểu lắm và tớ thấy cô giáo tớ vẫn đúng hơn vì cô ấy giỏi và sắp thành tiến sĩ .:26:
   
 4. tram1504

  tram1504 Gà kinh tế Econ tích cực

  ai có thể giúp mình phân biệt sự khác nhau của các phuơng tiện chức năng của tiền tệ
   
 5. lamkyvu1205

  lamkyvu1205 Econ cấp 1/10 Econ tích cực

  hi

  bác ơi,bác có thể nói rõ cho em quan hệ tiền và vàng dc ko,quan hệ này mập mờ quá,
   
 6. hathule_baby88

  hathule_baby88 Old Staff

  đây là 5 chức năng cơ bản của tiền tệ mà chúng ta cần lưu tâm.song để có một cách hiểu sâu sắc hơn về từng chức năng các bạn cố gắng tham khảo ở bộ môn "tài chính tiền tệ"..nghiên cứu sâu về vấn đề này là cả một kho tài liệu lớn.trong cuộc sống hiện nay,tiền đóng chức năng là trung gian cho giá trị hàng hóa,sức lao động,....nó có những mặt tốt và cũng có những mặt tiêu cực mà chúng ta cần thận trọng...biết cách sử dụng nó hợp lí sẽ giúp bạn quản lí nó dễ dàng,nếu bạn nhìn nhận nó sai thì nó sẽ là "vũ khí" chõ vào đầu bạn....chúc các bạn sáng suốt và hãy cùng nhau đi sâu nghiên cứu về tiền tệ khám phá ra những điều bổ ích từ nó nhé
   
  ngaotang thích bài này.
 7. banglangtim1489

  banglangtim1489 Gà kinh tế Econ tích cực

  Cho mình hỏi, VND đã thực hiện tốt các chức năng tiền tệ chưa?
   
 8. dacthang509

  dacthang509 Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Các chức năng của tiền tệ

  Tại sao theo quan điểm của C.Mac thì lấy vàng tiền tệ thì tiền thức hiện được 5 chức năng, nhưng theo quanđiểm của các nhà kinh tế học hiện đại thì tiền tệ không thực hiện được chức năng tiền tệ thới giới.
  Để tìm hiểu rõ vấn đề này, trước tiên ta nen hiểu thế nào là tiền vả chức năng cơ bản của tiền là gì?
  Ø Tiền là thứ mà người ta trao đổi để lấy hàng hóa và dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân và tất cả mọi người điều sẵn sàng chấp nhận sử dụng. hay nói cách khác tiền là bất cứ cái gì được chấp nhận chúng trong qua trình thanh toán để đổi lấy hàng hóa hoặc để hoàn trả các khoản nợ
  Ø Tiền là vật trung gian môi giới là phương tiện giúp cho quá trình trao đổi được thực hiện dể dàng và nhanh chóng hơn.
  Các chức năng cơ bản của tiền tệ bao gồm:
  Ø Phương tiện thanh toán.
  Ø Phương tiện lưu thông
  Ø Phương tiện cất trữ
  Ø Thước đo giá trị
  Ø Tiền tệ thới giới.
  Theo quan điễm của c.mac chi khi sử dụng vàng làm tiền tệ thì tiền tệ mới thực hiện được đầy đủ các chức năng: phương tiện trao đổi, thước đo giá trị và phương tiện tích lũy mà thôi còn chức năng tiềnn tệ thới giới thì không thực hiện dược . vậy nguyên nhân của vấn đề này là do đâu?
  Ø Các mác cho rằng: vàng trong vai trò là vật ngang giá chung là hàng hóa tiền tệ: và trong một quá trình lịch sử lâu dài nó đuợc nhiều nước ưa chuộng sử dụng do nó có những thuận lợi nhất định về mặt lý hóa và tiền vàng luôn có giá trị ổn định.
  Ø Bản thân tiền vàng đã có giá trị và giá trị bản thân của vàng bằng với giá trị sử dụng của nó hay nói cách khác giá trị sử dụng và gia trị nội tại và giá trị sử dụng của vàng không có sự chênh lệch đáng kể.
  Ø Vì do bản thân vàng có giá trị nên khi sử dụng và làm tiền tệ thì tiền tệ này khi đưa vào lưu thông không có hiện tượng lạm phát và nư thế tiền vàng được nhiều người tin dùng với những ưu điểm như vậy
  Þ Do các lý do trên mà tiền tệ trong thời kì nghi6n cứu của mác( thời kì kinh tế đóng) tiền tệ thực hiện được đầy đủ 5 chức năng mà tiền tệ ngày nay không thực hiện được
  Nhưng trải qua một thới gian dần dần tiền vàng bộcc lộ một số yếu điểm cùa nó. Nó dần dần trở nên bất tiện hơn và không thực hiện đầy đủ chức năng tiền tệ nửa.
  Ø Khối lượng hàng hóa sản xuất nagỳ càng nhiều trong khi đó vàng sản xuất ra không đủ đáp ứng.
  Ø Giá trị tương đối của vàng so với các hàng hóa khác tăng lên
  Ø Tiền vàng trở nên cồng kềnh, khó vận chuyển trong các giao dịch lớn
  Ø Bị các nhà kinh tế cho là một sự lảng phí tài nguyên vốn.
  Þ Do các nhược điểm đó người ta quyết định chuyển sang sử dụng tiền giấy.
  Tuy nhiên việc sử dụng tiền giấy có những ưu điểm cần được công nhận nhưng bên cạnh đó vẩn còn tồn tại một số hạn chấ
  Ø Giá trị thực của tiền giấy thấp hơn rất nhiều so với giá trị mà nó đại diện. tiền giấy chính là tín tệ , giá trị của nó được quy định trong luật là phương tiện trao đổi, mọi người sử dụng tiền giấy dựa trên sự tín nhiệm vào ngân hàng trung ương. Giá trị nội tại và gia trị sử dụng có sự chênh lệch rất lớn.
  Ø Giá trị của tiền giấy chủ yếu dựa vào năng lực sản xuất của mỗi quôc gia, nên tiền giấy có giá trị không ổn định so với tiền vàng.mặt khác với việc đưa quá nhiều tiền giấy vào lưu thông sẽ gây ra lạm phát. Một điều rất có hại cho nền kinh tế của một quốc gia.
  Þ Do các vấn đề nầy mà dần dần người sử dụng tiền giấy mất lòng tin vò nó. Không còn thích sử dụng nó nửa. và vì vậy tiền tẹ ngày nay không thực hiện được đầy đủ 5 chức năng của tiền tệ và nhất là chức năng tiền tệ thới giới.
   
  rungsao and luong thuy like this.
 9. thuthuy_vt

  thuthuy_vt Econ cấp 1/10 Econ tích cực

  Phản hồi: Các chức năng của tiền tệ

  khi mình học môn tài chính tiền tệ đc thầy giáo giảng là có 3 chức năng chính đó là
  - phương tiện trao đổi: khi mà tiền tệ đc dùng để mua bán, trao đổi, thanh toán các khoản khoản nợ trong và ngoài nước với 4 điều kiện:
  +tạo ra hàng loạt 1 cách dễ dàng
  +đc sự chấp nhận rộng rãi cảu ng tham gia trao đổi
  +dễ chuyên trở
  +ko bị hư hỏng
  - đơn vị đo lường giá trị: biểu hiện bằng vc đo lường giá trị hàng hóa với 2 điều kiện
  +tiền phải mang đầy đủ giá trị
  +có tiêu chuẩn về giá cả
  -phương tiện dự trữ về mặt giá trị: lúc này tiền tệ tạm thời rutas khỏi lưu thông => dự trữ nhằm chi trả cho vc mua sắm trong tương lai với điều kiện sức mua ổn định, lâu dài đảm bảo bảo dự trữ
   
  rungsao and hoanghieu_235 like this.
 10. hohong

  hohong Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Các chức năng của tiền tệ

  hj,mọi người ơi giúp mình làm rõ cái này nhá: Việt Nam đã nhận thức và vận dụng những chức năng của tiền tệ như thế nào?
  hu,sắp thi rùi,mọi người giúp mình nhá,thanks nhìu.
   
 11. sau xanh

  sau xanh Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Các chức năng của tiền tệ

  nói về chức năng của tiền tệ chúng ta phải chú ý đến các cách trình bày chức năng của tiền tệ, bởi vì:
  - theo quan điểm của K.Marx tiền tệ có 5 chức năng:
  + chức năng đo lường giá trị (thước đo giá trị)
  + chúc năng phương tiện lưu thông
  + chức năng phương tiện thanh toán
  +chức năng phương tiện tích luỹ
  + chức năng tiền tệ thế giới
  ( tiền có chức năng tiền tệ thế giới khi nó thực hiện được 4 chức năng đầu tiên trên phạm vi toàn thế giới: ví dụ vàng có chức năng tiền tệ thế giới. USD, EUR, GBP... có chức năng tiền tệ quốc tế)
  - cách 2: tiền tệ có 4 chức năng ( ko quan tâm đến chức năng tiền tệ thế giới)
  - cách 3: tiền tệ có 3 chức năng ( ko quan tâm đến chức năng tiền tệ thế giới + gộp 2 chức năng phương tiện lưu thông, phương tiện thanh toán làm 1 và gọi tên là phương tiện trao đổi)
  phân tích chức năng của tiền tệ theo cách thứ 3:
  1. chức năng phương tiện trao đổi:
  - trong chức năng này tiền tệ được sử dụng làm phương tiện lưu thông và phương tiện thanh toán;
  _ tiền là phương tiện lưu thông khi nó được sử dụng làm vật trung gian trong quá trình trao đổi ( lưu thông) hàng hoá H- TIỀN -H
  _ tiền là phương tiện thanh toán khi nó được sử dụng để chi trả ko trực tiếp gắn với việc mua bán hàng hoá
  so sánh 2 chức năng này:
  * giống: tiền được sử dụng để chi trả
  * khác: phương tiện lưu thông: tiền được sử dụng chi trả trực tiếp gắn với việc mua bán hàng hoá
  phương tiện thanh toán: tien6n2 được sử dụng chi trả ko trực tiếp.
  chú ý: khi thực hiện chức năng phương tiện trao đổi ko nhất thiết phải sử dụng tiền thực chất có đầy đủ giá trị, mà có thể dùng tiền dấu hiệu. vì vậy, tiền dấu hiệu được ra đời từ quá trình thực hiện chúc năng phương tiện trao đổi
  2. chức năng đo lường giá trị:
  - giá trị của đơn vị tiền tệ được sử dụng làm tiêu chuẩn để đo lường và biểu hiện giá trị của các hàng hoá khác thành giá cả hàng hoá.
  thực chất giá cả hàng hoá là tỷ lệ so sánh giữa giá trị hàng hoá với giá trị của đơn vị tiền tệ.
  _ vận dụng chức năng đo lường tiền tệ đã giúp cho các doanh nghiệp hạch toán chi phí kinh doanh. ở tầm vĩ mô, tiền tệ dược sử dụng để tính toán GNP. GDP...
  3. Chức năng phương tiện tích luỹ ( cất trữ)
  tiền được cất trữ lại để đề phòng rủi ro hoặc mua sắm trong tương lai.
  Updated:
  mình đang học môn tài chính tiền tệ. môn này mình sẽ thi tự luận, bạn nào có tài liệu hay câu hỏi ôn tập về môn này thì giúp mình nhé.
  thanhks!
   
  Chỉnh sửa cuối: 10 Thg 12 2009
  rungsao thích bài này.
 12. taiviet

  taiviet Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Các chức năng của tiền tệ

  Tôi chưa rõ về chức năng "phương tiện thanh toán" và "phương tiện lưu thông", giống và khác như thế nào? bạn nào biết giúp tôi với
   
 13. giraffe0989

  giraffe0989 Econ cấp 3/10 Econ tích cực

  Phản hồi: Các chức năng của tiền tệ

  nếu xét theo 5 chức năng đó thì VND chưa thực hiện đủ chức năng của tiền tệ, tiền tệ thế giới. VND không phải là 1 đồng tiền mạnh
  Updated:
  vàng là tiền nhưng tiền không thể là vàng được, tiền chỉ có giá trị chứ không có giá trị sử dụng, còn vàng thì có cả 2
   
  Chỉnh sửa cuối: 12 Thg 1 2010
 14. sunflower_qt201

  sunflower_qt201 Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Các chức năng của tiền tệ

  Cho mình hỏi: mối quan hệ giữa các chức năng của tiền là gì thế~X(?
  Các bạn trả lời giúp mình với. Thanks!
   
 15. quanlinh91

  quanlinh91 Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Các chức năng của tiền tệ

  Về vấn đề chức năng của tiền, chúng ta có thể thấy :Theo quan điểm của Marx, tiền có 5 chức năng :
  1. THước đo giá trị
  2. Phương tiện lưu thông
  3. Phương tiện cất trữ
  4. Phương tiện thanh toán
  5. TIền tệ thế giới
  nhưng xét dưới giác độ kinh tế vĩ mô thì tiền chỉ có 3 chức năng cơ bản :
  1. Phương tiện trao đổi
  2. Phương tiện dự trữ giá trị
  3. Là đơn vị để hạch toán
  Theo mình thì 3 chức năng này là cơ bản, là đủ để nói về chức năng của tiền, vì suy cho cùng thì 2 chức năng 1 và 5 của Marx đã nằm gọn trong cả 3 chức năng dưới giác độ ktvm rồi.
   
  rubypumpkin thích bài này.
Đang tải...

Chia sẻ trang này