1. Bạn đã biết fanpage chính thức của VnEcon chưa? Xem ngay!
 2. Điều gì khiến chúng tôi trở nên hữu ích và khác biệt? Tìm hiểu về VnEcon ngay!
 3. Hãy giúp chúng tôi sáng tác một slogan nào cho VnEcon Gửi ý tưởng của bạn
 4. Fanpage dành cho các bạn quan tâm đến marketing. Truy cập ngay Fusion

Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước.help me :(

19 Tháng 5 2009 | bangbangls | Ngân hàng

 1. bangbangls

  bangbangls Gà kinh tế Econ tích cực

 2. damkiemhung

  damkiemhung Econ cấp 6/10 Econ tích cực

  Phản hồi: Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước.help me :(

  Ngân hàng Nhà nước Việt nam định nghĩa các loại bảo lãnh ( QĐ số 26/2006/QĐ-NHNN về Quy chế bảo lãnh Ngân hàng) như sau :
  1. Bảo lãnh vay vốn: là cam kết của tổ chức tín dụng với bên nhận bảo lãnh, về việc sẽ trả nợ thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không trả hoặc không trả đầy đủ, đúng hạn nợ vay đối với bên nhận bảo lãnh.
  2. Bảo lãnh thanh toán: là cam kết của tổ chức tín dụng với bên nhận bảo lãnh, về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của mình khi đến hạn.
  3. Bảo lãnh dự thầu: là cam kết của của tổ chức tín dụng với bên mời thầu, để bảo đảm nghĩa vụ tham gia dự thầu của khách hàng. Trường hợp, khách hàng phải nộp phạt do vi phạm quy định đấu thầu mà không nộp hoặc không nộp đầy đủ tiền phạt cho bên mời thầu thì tổ chức tín dụng sẽ thực hiện thay.
  4. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: là cam kết của tổ chức tín dụng với bên nhận bảo lãnh, bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của khách hàng theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng vi phạm hợp đồng và phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì tổ chức tín dụng sẽ thực hiện thay.
  5. Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm: là cam kết của của tổ chức tín dụng với bên nhận bảo lãnh, bảo đảm việc khách hàng thực hiện đúng các thoả thuận về chất lượng của sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng vi phạm chất lượng sản phẩm và phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì tổ chức tín dụng sẽ thực hiện thay.
  6. Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước: là cam kết của tổ chức tín dụng với bên nhận bảo lãnh về việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước của khách hàng theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng vi phạm hợp đồng và phải hoàn trả tiền ứng trước mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ thì tổ chức tín dụng sẽ thực hiện thay.
  7. “Bảo lãnh đối ứng” là cam kết của tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh đối ứng) với bên bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bên bảo lãnh, trong trường hợp bên bảo lãnh thực hiện bảo lãnh và phải trả thay cho khách hàng của bên bảo lãnh đối ứng với bên nhận bảo lãnh.
  8. “Xác nhận bảo lãnh” là cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng (bên xác nhận bảo lãnh) đối với bên nhận bảo lãnh, về việc bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của bên bảo lãnh đối với khách hàng.

  bạn vào đây tham khảo văn bản pháp luật của viêc bảo lãnh

  http://laws.dongnai.gov.vn/1991_to_2000/1994/199409/199409160003/lawdocument_view
   
 3. bangbangls

  bangbangls Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước.help me :(

  thanks bạn,cái đấy mình cũng đã dow về rùi nhưng qua tìm hiểu mình thấy ít những ví dụ thực tế,hay phân tích đánh giá về loại hình bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước ý
   
 4. damkiemhung

  damkiemhung Econ cấp 6/10 Econ tích cực

  Phản hồi: Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước.help me :(

  cái này bạn thử mail cho mod truonghai co lẽ giúp bạn nhiều hơn
   
  bangbangls thích bài này.
 5. bangbangls

  bangbangls Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước.help me :(

  oh,thanks bạn nhìu.mệt với mấy cái này roài đây :(
   
 6. linhaqz

  linhaqz Econ cấp 1/10 Econ tích cực

  Phản hồi: Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước.help me :(

  Ai có tài liệu bảo lãnh thanh toán ko cho minh xin với. Thanks
   
 7. heroviet3011

  heroviet3011 Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước.help me :(

  Thank you cac ban nhieu
   
Đang tải...

Chia sẻ trang này