1. Bạn đã biết fanpage chính thức của VnEcon chưa? Xem ngay!
 2. Điều gì khiến chúng tôi trở nên hữu ích và khác biệt? Tìm hiểu về VnEcon ngay!
 3. Hãy giúp chúng tôi sáng tác một slogan nào cho VnEcon Gửi ý tưởng của bạn
 4. Fanpage dành cho các bạn quan tâm đến marketing. Truy cập ngay Fusion

bài tập tính thuế ttđb

14 Thg 4 2011 | lankute123 | Chính sách và pháp luật

 1. lankute123

  lankute123 Econ cấp 1/10 Econ tích cực

  em có bài tập thuế này cần mọi người chỉ giúp:
  tại doanh nghiệp x trong kỳ tính thuế có các nghiệp vụ sau:
  1) nhập khẩu 1 TSCD, giá CIF là 620 triệu đồng, tscd này được miễn thuế nhập khẩu, thuế gtgt là 5%
  2) nhập khẩu 20000kg vật liệu chính với giá CIF là 25000 đ/ kg để sản xuất sản phẩm A, thuế nhập khẩu 65%, thuế TTĐB là 40%, thuế gtgt 10%.
  3)mua nguyên vật liệu phụ trong nước để sản xuất cả sản phẩm A và sản phẩm B với giá mua đã có thuế gtgt 10% là 729 triệu đồng, tỷ lệ nguyên vật liệu phụ để sản xuất sản phẩm B là 60%.
  4) mua nguyên vật liẹu chính từ doanh nghiệp chế xuất để sản xuất sản phẩm B với giá 500 triệu đồng, thuế nhập khẩu 20%
  5) từ những nguyên vật liệu trên, doanh nghiệp đã sản xuất được 280000 sản phẩm A thuộc đối tượng chịu thuế gtgt 10%, thuế tiêu thụ đặc biệt 30%, 440000 sản phẩm B thuộc đối tượng chịu thuế gtgt 10%
  6) bán cho doanh nghiệp chế xuất 70000 sản phẩm A với giá 150000/ sp, 220000 sản phẩm B với giá 35000/sp
  7) xuất bán ra nước ngoài 35000 sản phẩm A theo giá CIF là 135000/sp, I&F là 3000/sp và 55000 sản phẩm B theo giá FOB là 34000/sp
  8) bán cho các công ty thương mại trong nước 35000 sản phẩm A với giá chưa thuế gtgt 97500/sp
  yêu cầu: xác định các khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp trong kỳ biết thuế suất thuế xuất khẩu của sản phẩm A và B lần lượt là 5% và 6%.
   
  :
 2. htlovedt

  htlovedt Econ cấp 2/10 Econ tích cực

  Phản hồi: bài tập tính thuế ttđb

  1) thuế nk = 0
  Vat đầu vào= 620.000.000*5%=31.000.000
  2) thuế nk của vl A=20.000*25.000*65%= 325.000.000
  thuế ttdb của A= (500.000.000+325.000.000)*40%= 330.000.000
  VAT của A = (500.000.000+325.000.000+330.000.000)%10%=115.500.000
  3) VAT đầu vào =729/1,1)*10%=66.300.000
  trong đó VAT của B= 663.000.000*60%*10%=39.780.000
  VAT của A= 26.530.000
  4) thuế NK của B= 500.000.000*20%=100.000.000
  vat của B = 600.000.000 *10%=60.000.000
  6) thuế xk A =70.000*150.000*5%=525.000.000
  thuế ttdb được khấu trừ = 70.000*330/280.000=82.5
  thuế xk của B = 220.000*35.000*6%=462.000.000
  7) thuế xk A= 35.000*132.000*5%=231.000.000
  ttdb khấu trừ cho A= 35.000*330.000/280.000=41,25
  thuế xk của B= 55.000*43.000*6%=112.200.000
  8) thuế Vat = 35.000*97.500*10%=341.250.000
  thuế ttdb đươc khấu trừ = 41.25
   
Đang tải...

Chia sẻ trang này