1. Chào mừng Bạn đến với VnEcon!

  Tôi là Max Tâm, người sáng lập và điều hành Diễn đàn kinh tế VnEcon. Tôi rất vui được có mặt ở đây để chào đón bạn tham gia thảo luận hỏi đáp trên diễn đàn. Đồng thời thông báo rằng, đội ngũ VnEcon luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ vướng mắc nào về kinh tế hay kể cả cách sử dụng diễn đàn.

  Bạn có thể liên hệ ngay với tôi qua email tam@vnecon.vn hoặc đội ngũ hỗ trợ VnEcon tại hotro@vnecon.vn

  Và một điều thú vị nữa, bạn và tôi có thể kết nối và nói chuyện qua facebook Max Tâm Nguyễn

Tiểu luận/Khóa luận/Đồ án 329 bài tiểu luận kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học

20 Thg 3 2009 | giahuynh | Kho chia sẻ tài liệu, giáo trình

 1. giahuynh

  giahuynh “học! học nữa! học mãi” Power Econ

  (Từ KC001 đến KC084)

  KC001 CNH - HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp XD XHCN ở nước ta
  KC002 KT nhà nước và cai trò của nó trong nền KTTT theo định hướng XHCN
  KC003 Thất nghiệp và việc làm ở VN
  KC004 KT tư nhân
  KC005 Lý luận chung về phương thức SX (PTSX)
  KC006 Phân khúc thị trường trong nền KTTT
  KC007 Những vấn đề về KTTT
  KC008 Vận dụng quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
  KC009 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
  KC010 XK thuỷ sản ở VN
  KC011 Lãi suất và vai trò của nó trong việc huy động vốn
  KC012 Quá trình hình thành và phát triển nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
  KC013 Cơ sở triết học trong đường lối phát triển nền KTTT ở VN trong thời kỳ quá độ KC014 Tầm quan trọng của việc phát triển và ứng dụng KHCN
  KC015 Mối quan hệ biện chứng của LLSX và QHSX
  KC016 Tín dụng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
  KC017 Thực trạng vận dụng quy luật giá trị vào phát triển KT VN thời gian qua và giải pháp
  KC018 Giải pháp cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ
  KC019 Con đường đi lên XHCN của VN
  KC020 Phân tích sự đúng đắn của quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
  KC021 Sự điều tiết của nhà nước tư sản hiện đại
  KC022 Vai trò của KT nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
  KC023 Một số vấn đề về KTTT định hướng XHCN ở VN
  KC024 Thực trạng, vai trò của KT TB tư nhân
  KC025 Vai trò của nhà nước trong quá trình CNH - HĐH ở nước ta
  KC026 Lợi ích KT và các hình thức phân phối thu nhập ở VN hiện nay
  KC027 Lý luận địa tô của Mác và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở VN hiện nay KC028 Lý luận về tiền lương của Mác
  KC029 Tính chất và vai trò của nhà nước trong quá trình CNH - HĐH ở VN hiện nay KC030 Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập với việc phân tích các mâu thuẫn biện chứng trong nên KTTT của VN
  KC031 Thực trạng và giải pháp phát triển DNNN ở VN
  KC032 Chuyển dịch cơ cấu nền KT theo hướng CNH - HĐH
  KC033 Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành cty mẹ - cty con ở VN
  KC034 Sự cần thiết khách quan của việc phát triển nền KTTT có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng XHCN
  KC035 Sự ảnh hưởng của vấn đề dân số đến phát triển KT ở nước ta
  KC036 Những vấn đề cơ bản trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước KC037 Lạm phát và tăng trưởng KT
  KC038 Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào VN
  KC039 Nghệ thuật tiêu thụ XBP
  KC040 Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần KT ở nước ta hiện nay
  KC041 Con đường quá độ lên XHCN của VN
  KC042 Hình thái KTXH
  KC043 Lý luận hình thái KTXH
  KC044 Mô hình cty mẹ - cty con
  KC045 LLSX và QHSX
  KC046 ASEAN
  KC047 Quản lý tri thức
  KC048 Những vấn đề lý luận về lạm phát
  KC049 Sự phát triển của các hình thái kinh tế
  KC050 Chính sách tỷ giá hối đoái và vấn đề tự do tỷ giá ở VN
  KC051 Các chính sách KTXH
  KC052 Kinh tế VN trong thời kỳ hội nhập
  KC053 Kinh tế nhà nước
  KC054 Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB
  KC055 Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB
  KC056 Nguồn gốc và bản chất lợi nhuận
  KC057 Lợi nhuận
  KC058 Lợi nhuận
  KC059 Đầu tư nước ngoài
  KC060 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
  KC061 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
  KC062 CNH - HĐH
  KC063 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
  KC064 CNH - HĐH
  KC065 CNH - HĐH nền KTQD
  KC066 Cơ hội và thách thức đối với các DN VN trong thời kỳ hội nhập
  KC067 Cổ phần hoá DN
  KC068 Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
  KC069 Bản chất và vai trò của cty đa quốc gia
  KC070 Kinh tế nhà nước
  KC071 Cơ cấu KT nhiều thành phần
  KC072 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
  KC073 Đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền KT
  KC074 Đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền KT
  KC075 Mô hình cty mẹ - cty con
  KC076 Cty cổ phần
  KC077 Hình thái KTXH
  KC078 Tính quy luật của sự hình thành KTTT
  KC079 Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực
  KC080 Sự hình thành nền KTTT
  KC081 Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
  KC082 Phân phối trong nền KTTT
  KC083 Lý luận địa tô của Mác và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở VN hiện nay KC084 Đổi mới chính sách KT đối với các DN vừa và nhỏ
  (Nguồn Từ http://ueh.vn)
   

  FILE ĐÍNH KÈM:

  :
  Chỉnh sửa cuối: 20 Thg 3 2009
 2. giahuynh

  giahuynh “học! học nữa! học mãi” Power Econ

  Tiếp theo

  (Từ KC085 Đến KC119)

  KC085 Cơ cấu KT nhiều thành phần
  KC086 LLSX và QHSX
  KC087 LLSX và QHSX
  KC088 Hàng giả
  KC089 Nền KTHH nhiều thành phần
  KC090 Hàng hoá sức lao động
  KC091 Vai trò của nhà nước trong nền KTTT
  KC092 Hình thái KTXH
  KC093 Hình thái KTXH
  KC094 Hình thái KTXH
  KC095 Hình thái KTXH
  KC096 Quy luật giá trị
  KC097 Hình thái KTXH
  KC098 Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  KC099 CNH - HĐH KC100 KHCN
  KC101 Vốn và các giải pháp huy động vốn
  KC102 KHCN
  KC103 KTNN (KT nhà nước)
  KC104 Vai trò của nền KTNN
  KC105 Tư tưởng đức trị của Khổng Tử và vận dụng vào quản lý doanh nghiệp
  KC106 KTHH
  KC107 KTHH nhiều thành phần
  KC108 Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
  KC109 Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
  KC110 KT TB tư nhân
  KC111 Các hình thức tiền lương
  KC112 KTTT
  KC113 Học thuyết giá trị thặng dư (GTTD)
  KC114 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
  KC115 KTTT định hướng XHCN
  KC116 KT trang trại nông nghiệp
  KC117 Hình thái KTXH
  KC118 KTTT định hướng XHCN
  KC119 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
   

  FILE ĐÍNH KÈM:

  Chỉnh sửa cuối: 20 Thg 3 2009
 3. giahuynh

  giahuynh “học! học nữa! học mãi” Power Econ

  Tiep theo

  (Từ KC120 Đến KC199)

  KC120 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
  KC121 Buôn lậu và gian lân thương mại
  KC122 KTTT định hướng XHCN
  KC123 Vai trò của nhà nước trong nền KTTT
  KC124 Một số biện pháp đầy mạnh quá trình cổ phần hoá DNNN
  KC125 Vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực
  KC126 KTTT định hướng XHCN
  KC127 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
  KC128 Cổ phần hoá DN
  KC129 Phát triển đồng bộ các thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN
  KC130 Cổ phần hoá DN
  KC131 Giải pháp nâng cao hiệu quả KTXH
  KC132 Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền KT
  KC133 Máy móc và lao động trong SX GTTD K
  C134 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
  KC135 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
  KC136 Lý luận chung về thị trường
  KC137 Cơ hội và thách thức đối với VN khi gia nhập WTO
  KC138 Cạnh tranh trong nền KTTT
  KC139 Lợi nhuận
  KC140 Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
  KC141 KTTT định hướng XHCN
  KC142 Phân tích LLSX trước ba PTSX trước CNTB
  KC143 Tham nhũng KC144 Cổ phần hoá DN
  KC145 Cổ phần hoá DN
  KC146 Thị trường
  KC147 Quan hệ phân phối thu nhập
  KC148 Thực trạng và một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân
  KC149 Cty cổ phần
  KC150 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
  KC151 Hội nhập KT quốc tế và các thách thức
  KC152 Hội nhập KT quốc tế và các thách thức
  KC153 Thực trạng và một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân
  KC154 Sở hữu tư nhân
  KC155 CNH - HĐH
  KC156 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
  KC157 Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX KC158 XHCN và thời kỳ quá độ lên CNXH
  KC159 KTNN (KT nhà nước)
  KC160 Lợi nhuận
  KC161 KTNN (KT nhà nước)
  KC162 Hình thái KTXH
  KC163 KTTT và sự phân hoá giàu nghèo
  KC164 Lạm phát
  KC165 KTTT
  KC166 Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu
  KC167 Lợi nhuận
  KC168 Hoàn cảnh tiến hành cải cách ở TQ và VN
  KC169 Doanh nghiệp và người lao động
  KC170 KTTT
  KC171 Nâng cao khả năng hội nhập cho nền KT VN
  KC172 KTTT định hướng XHCN và những mâu thuẫn của nó
  KC173 Quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay
  KC174 KTTT KC175 Mối QH biện chứng giữa các thành phần KT
  KC176 Thực trạng và giải pháp phát triển DNNN ở VN
  KC177 Nền KTHH nhiều thành phần KC178 KTTT
  KC179 Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
  KC180 Nguyên nhân suy thoái KT Nhật những năm 90
  KC181 Giá trị sức lao động
  KC182 Cổ phần hoá DN
  KC183 QH phân phối
  KC184 Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử
  KC185 QH phân phối
  KC186 LLSX và QHSX
  KC187 Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX KC188 LLSX và QHSX
  KC189 LLSX và QHSX
  KC190 Duy vật lịch sử và GTTD
  KC191 Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX KC192 Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu
  KC193 Yếu tố con người trong công tác quản lý
  KC194 Quản lý nhà nước về KT
  KC195 Chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát
  KC196 Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
  KC197 Cơ chế thị trường và nền KTTT
  KC198
  KC199 Quy luật giá trị

  (Nguồn Từ http://ueh.vn)


  Link download Tiểu luận Triết học từ T001 - T130 :
   

  FILE ĐÍNH KÈM:

 4. huynhhien

  huynhhien Econ cấp 1/10 Econ tích cực

  Phản hồi: 329 bài tiểu luận kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học

  mình muốn nhiều đề tài thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để mọi người tham khảo.
  Updated:
  có nhiều chủ đề kinh tế chính trị mới diễn đàn nên cập nhật để các bạn có thể tham khảo
  Updated:
  những nôi dung này thật có giá tri, mình sắp thi rồi
  Updated:
  cảm ơn mọi người nhiều nha!chúc may mắn
  Updated:
  vì sao phải cần nhiều post moiứ tải được bài
   
  Chỉnh sửa cuối: 11 Thg 6 2009
 5. ngoc tuan doan

  ngoc tuan doan Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: 329 bài tiểu luận kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học

  minh ko lay dc tai lieu jup minh voi
   
 6. phuongmai01

  phuongmai01 Econ cấp 1/10 Econ tích cực

  Phản hồi: 329 bài tiểu luận kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học

  hi.cảm ơn anh.hay lắm ạ^^^^^^^^
   
 7. con rồng nhỏ

  con rồng nhỏ Econ cấp 1/10 Econ tích cực

  Phản hồi: Tiep theo

  làm sao đây.tải được rùi mà ko đọc được
   
 8. thien0912

  thien0912 Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: 329 bài tiểu luận kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học

  thanks các bác rất nhiều, mình đang cần cái này.
   
 9. smalldragon

  smalldragon Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Tiep theo

  Thanks nhieu vi thong tin huu ich cua ban
   
 10. lahoangphi

  lahoangphi Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: 329 bài tiểu luận kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học

  sao download không được giúp mình với bạn ơi! mình đang cần bài này gấp
   
 11. thienhoang1404

  thienhoang1404 Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: 329 bài tiểu luận kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học

  Sao download ko đc các bác, em đang cần các đề tài tiểu luận này..........................
   
  rua_meo, traihaohoa, b0ythhh and 2 others like this.
 12. nhan_pro_10

  nhan_pro_10 Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: 329 bài tiểu luận kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học

  Sao ko down được vậy?
  Có ai giúp mình với.
   
  rua_meo, anh dong, traihaohoa and 2 others like this.
 13. thaophuong11

  thaophuong11 Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: 329 bài tiểu luận kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học

  thank you nhưng mà down không dc
   
  rua_meo, sonbl84, baothu and 3 others like this.
 14. kathy_le85

  kathy_le85 Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: 329 bài tiểu luận kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học

  thank you very much!!!!! it's very helpfull for me.
  cheers,
  Kathy
   
 15. hungtkn

  hungtkn Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: 329 bài tiểu luận kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học

  các bạn ơi làm ơn giúp mình với,các tiểu luận mà bạn gửi lên lại không có cái mình cần.minh đang làm tiểu luận về chủ đề : quyền rút vốn đặc biệt SDR ( phi tiền mặt ) IMF ở việt nam.bạn nào có thì post lên cho mình nhé.mình cảm ơn thật nhiều
   
  huongphan91 and tungshin like this.
Đang tải...

Chia sẻ trang này