1. Chào mừng Bạn đến với VnEcon!

  Tôi là Max Tâm, người sáng lập và điều hành Diễn đàn kinh tế VnEcon. Tôi rất vui được có mặt ở đây để chào đón bạn tham gia thảo luận hỏi đáp trên diễn đàn. Đồng thời thông báo rằng, đội ngũ VnEcon luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ vướng mắc nào về kinh tế hay kể cả cách sử dụng diễn đàn.

  Bạn có thể liên hệ ngay với tôi qua email tam@vnecon.vn hoặc đội ngũ hỗ trợ VnEcon tại hotro@vnecon.vn

  Và một điều thú vị nữa, bạn và tôi có thể kết nối và nói chuyện qua facebook Max Tâm Nguyễn

Tiểu luận/Khóa luận/Đồ án 199 bài tiểu luận kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học

30 Thg 11 2008 | zonzon2505 | Kho chia sẻ tài liệu, giáo trình

 1. zonzon2505

  zonzon2505 Old Staff

  Các bạn thân mến, thời gian này là khoảng thời gian mà nhiều bạn học sinh năm thứ nhất, năm hai các trường đại học đang bước vào giai đoạn làm bài tiểu luận. Nhân đây mình xin giới thiệu 199 bài tiểu luận kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học, cùng danh sách kèm theo. Tài liệu này có rất nhiều trên các diễn đàn, nhưng mình mong là khi tài liệu này dc up lại ở đây 1 lần nữa, nó vẫn sẽ hữu ích với các bạn
  Chúc các bạn hoàn thành tốt bài tiểu luận của mình
  Các bạn có thể download Ở đây

  Cách down: các bạn chờ một chút cho hiện ra dòng chữ : Click here to download. Sau đó bạn nhấp chuột phải chọn Save as target , hoặc bạn nào dùng firefore thì nhấp vào, nó sẽ tự down về. Sau khi bạn click lần đầu, nó sẽ không cho down nữa, các bạn phải truy cập lại mới down dc. Thân
  Danh sách các bài tiểu luận


  T001 Bản sắc dân tộc trong nền KT mở
  T002 Đấu tranh giai cấp
  T003 Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCN
  T004 LLSX và các quan hệ SX
  T005 Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước
  T006 Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người
  T007 Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay
  T008 Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở VN
  T009 Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình XD nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN
  T010 Máy móc đạt công nghiệp và vai trò của nó đối với VN
  T011 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
  T012 LLSX, QHSX và quy luật SX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
  T013 Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền KTTT
  T014 Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở VN
  T015 Quan hệ lượng - chất, nhân - quả và thực trạng của nền KT VN trước xu thế toàn cầu hoá
  T016 Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay
  T017 Việc làm, thất nghiệp và lạm phát
  T018 Vấn đề đổi mới LLSX và QHSX trong quá trình CNH - HĐH ở VN
  T019 Tín dụng, cơ sở lý luận và thực tiễn tại VN
  T020 Nhưng tư tưởng cơ bản của nho giáo và sự ảnh hưởng của nó tới nước ta
  T021 Sinh viên và thất nghiệp
  T022 Tri thức và nền KT tri thức
  T023 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
  T024 Cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa
  T025 Vận dụng lý luận phương thức SX phân tích sự phát triển của nhà máy nước Rạng Đông
  T026 Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
  T027 Các phép biện chứng
  T028 Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới VN
  T029 Phật giáo, quá trình hình thành và phát triển
  T030 KTTT theo định hướng XHCN
  T031 Thành tựu và hạn chế của phép duy vật biện chứng
  T032 Phân tích thực chất cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa
  T033 Giai cấp CN và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của CNXH
  T034 Một số vấn đề thực tiễn và cơ sở lý luận đối với quá trình CNH - HĐH ở VN
  T035 Con người và các mối quan hệ
  T036 Vai trò của con người trong công cuộc CNH - HĐH đất nước
  T037 Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống XH
  T038 Văn hoá kinh doanh dưới cái nhìn triết học
  T039 Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp VN trong quá trình hội nhập
  T040 Vấn đề thất nghiệp của sinh viên
  T041 Con người và bản chất
  T042 Hình thái KTXH
  T043 Ý thức, tri thức và vai trò
  T044 Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
  T045 Thực trạng giao thông và nguyên nhân T046 Vật chất và ý thức
  T047 CNH - HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta
  T048 CNH - HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta
  T049 Mâu thuẫn và vấn đề XD nền KT độc lập, tự chủ
  T050 Quan điểm toàn diện và vận dụng CNH - HĐH
  T051 Quan điểm lịch sử cụ thể đối với quá trình phát triển KT
  T052 Quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập
  T053 Mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện
  T054 Phép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển KT
  T055 Phật giáo
  T056 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
  T057 Phật giáo qua các giai đoạn
  T058 Địa vị pháp lí của các cơ quan hành chính trong bộ máy nhà nước
  T059 Quy luật giá trị và vai trò của nó trong nền KTTT
  T060 Những mâu thuẫn biện chứng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
  T061 Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
  T062 Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và thực tiễn
  T063 Thực trạng giao thông, nguyên nhân và giải pháp (quan hệ nhân quả)
  T064 Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng cho sự phát triển KTTT ở nước ta
  T065 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
  T066 Ô nhiễm môi trường
  T067 Kiến trúc Hà Nội
  T068 CNH - HĐH, thực trạng và giải pháp
  T069 CNH - HĐH dưới góc nhìn triết học
  T070 Tư duy lí luận
  T071 Lý luận về hình thái KT
  T072 Lý luận về hình thái KT
  T073 CNH - HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta
  T074 Sự phù hợp của quan hệ SX và sự phát triển của LLSX
  T075 Học thuyết về hình thái KTXH
  T076 Vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của LLSX
  T077 Những mâu thuẫn biện chứng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
  T078 Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN
  T079 Quan hệ SX phù hợp
  T080 Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN
  T081 VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học
  T082 Nền KTTT và phạm trù nội dung - hình thức
  T083 Thực trạng của vấn đề xe Bus và giải pháp
  T084 Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
  T085 VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học
  T086 Nguyên lí hình thái kinh tế và ảnh hưởng của nó trong hoạt động ngân hàng
  T087 Quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và XH
  T088 Cơ sở lí luận khoa học phát triển không ngừng và cách mạng KHCN
  T089 Phạm trù nội dung - hình thức và sự phát triển thương hiệu
  T090 Mối quan hệ giữa cá nhân và XH
  T091 Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý
  T092 Con người và nhân tố con người trong sự phát triển nền KT tri thức
  T093 Những nét lịch sử cơ bản của sự hình thành phép biện chứng
  T094 Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển phép biện chứng duy vật
  T095 Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH và XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác
  T096 Tôn giáo
  T097 Sự khác biệt giữa triết học phương Đông và phương Tây
  T098 LLSX và QHSX
  T099 Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH và XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác
  T100 Mối quan hệ giữa TBCN và người lao động
  T101 Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực
  T102 Biện chứng của sự phát triển nền KT nhiều thành phần ở VN trong thời kì quá độ lên CNXH
  T103 Quan điểm toàn diện trong sự đổi mới nền KT ở VN
  T104 Mâu thuẫn biện chứng và sự thống nhất giữa các mặt đối lập
  T105 Mối quan hệ biện chứng giữa TLSX và LLSX
  T106 Quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX
  T107 Quá trình phát triển của phép biện chứng
  T108 Phép biện chứng và tư duy biện chứng
  T109 Lý luận hình thái KTXH
  T110 Phật giáo
  T111 Sinh viên và thất nghiệp
  T112 Hôn nhân dưới cái nhìn triết học
  T113 Hình thái KTXH
  T114 Hình thái KTXH
  T115 Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
  T116 Quy luật mâu thuẫn
  T117 Lý luận hình thái KTXH
  T118 Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng
  T119 Quy luật lượng - chất
  T120 CNH - HĐH ở VN trong thời kỳ quá độ
  T121 CNH - HĐH nông thôn ở nước ta
  T122 CNH - HĐH
  T123 Đào tạo nguồn lực con người
  T124 Hình thái KTXH
  T125 Đào tạo nguồn lực con người
  T126 Quá trình chuyển đổi sang nền KTTT và sự vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin
  T127 Nho giáo
  T128 Mối liên hệ biện chứng giữa các thành phần KT
  T129 Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất
  T130 Nhân cách và nhận thức TL KTCT & CNXH KH KC001 CNH - HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp XD XHCN ở nước ta
  KC002 KT nhà nước và cai trò của nó trong nền KTTT theo định hướng XHCN
  KC003 Thất nghiệp và việc làm ở VN
  KC004 KT tư nhân
  KC005 Lý luận chung về phương thức SX (PTSX)
  KC006 Phân khúc thị trường trong nền KTTT
  KC007 Những vấn đề về KTTT
  KC008 Vận dụng quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
  KC009 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
  KC010 XK thuỷ sản ở VN
  KC011 Lãi suất và vai trò của nó trong việc huy động vốn
  KC012 Quá trình hình thành và phát triển nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
  KC013 Cơ sở triết học trong đường lối phát triển nền KTTT ở VN trong thời kỳ quá độ
  KC014 Tầm quan trọng của việc phát triển và ứng dụng KHCN
  KC015 Mối quan hệ biện chứng của LLSX và QHSX
  KC016 Tín dụng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
  KC017 Thực trạng vận dụng quy luật giá trị vào phát triển KT VN thời gian qua và giải pháp
  KC018 Giải pháp cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ
  KC019 Con đường đi lên XHCN của VN
  KC020 Phân tích sự đúng đắn của quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
  KC021 Sự điều tiết của nhà nước tư sản hiện đại
  KC022 Vai trò của KT nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
  KC023 Một số vấn đề về KTTT định hướng XHCN ở VN
  KC024 Thực trạng, vai trò của KT TB tư nhân
  KC025 Vai trò của nhà nước trong quá trình CNH - HĐH ở nước ta
  KC026 Lợi ích KT và các hình thức phân phối thu nhập ở VN hiện nay
  KC027 Lý luận địa tô của Mác và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở VN hiện nay
  KC028 Lý luận về tiền lương của Mác
  KC029 Tính chất và vai trò của nhà nước trong quá trình CNH - HĐH ở VN hiện nay
  KC030 Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập với việc phân tích các mâu thuẫn biện chứng trong nên KTTT của VN
  KC031 Thực trạng và giải pháp phát triển DNNN ở VN KC032 Chuyển dịch cơ cấu nền KT theo hướng CNH - HĐH
  KC033 Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành cty mẹ - cty con ở VN
  KC034 Sự cần thiết khách quan của việc phát triển nền KTTT có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng XHCN
  KC035 Sự ảnh hưởng của vấn đề dân số đến phát triển KT ở nước ta
  KC036 Những vấn đề cơ bản trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước
  KC037 Lạm phát và tăng trưởng KT
  KC038 Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào VN
  KC039 Nghệ thuật tiêu thụ XBP
  KC040 Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần KT ở nước ta hiện nay
  KC041 Con đường quá độ lên XHCN của VN
  KC042 Hình thái KTXH
  KC043 Lý luận hình thái KTXH KC044 Mô hình cty mẹ - cty con
  KC045 LLSX và QHSX KC046 ASEAN
  KC047 Quản lý tri thức
  KC048 Những vấn đề lý luận về lạm phát
  KC049 Sự phát triển của các hình thái kinh tế
  KC050 Chính sách tỷ giá hối đoái và vấn đề tự do tỷ giá ở VN
  KC051 Các chính sách KTXH
  KC052 Kinh tế VN trong thời kỳ hội nhập
  KC053 Kinh tế nhà nước
  KC054 Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB
  KC055 Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB
  KC056 Nguồn gốc và bản chất lợi nhuận
  KC057 Lợi nhuận
  KC058 Lợi nhuận
  KC059 Đầu tư nước ngoài
  KC060 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
  KC061 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
  KC062 CNH - HĐH
  KC063 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
  KC064 CNH - HĐH
  KC065 CNH - HĐH nền KTQD
  KC066 Cơ hội và thách thức đối với các DN VN trong thời kỳ hội nhập
  KC067 Cổ phần hoá DN
  KC068 Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
  KC069 Bản chất và vai trò của cty đa quốc gia
  KC070 Kinh tế nhà nước
  KC071 Cơ cấu KT nhiều thành phần
  KC072 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
  KC073 Đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền KT
  KC074 Đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền KT
  KC075 Mô hình cty mẹ - cty con
  KC076 Cty cổ phần
  KC077 Hình thái KTXH
  KC078 Tính quy luật của sự hình thành KTTT
  KC079 Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực
  KC080 Sự hình thành nền KTTT
  KC081 Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
  KC082 Phân phối trong nền KTTT
  KC083 Lý luận địa tô của Mác và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở VN hiện nay
  KC084 Đổi mới chính sách KT đối với các DN vừa và nhỏ
  KC085 Cơ cấu KT nhiều thành phần
  KC086 LLSX và QHSX
  KC087 LLSX và QHSX
  KC088 Hàng giả
  KC089 Nền KTHH nhiều thành phần
  KC090 Hàng hoá sức lao động
  KC091 Vai trò của nhà nước trong nền KTTT
  KC092 Hình thái KTXH
  KC093 Hình thái KTXH
  KC094 Hình thái KTXH
  KC095 Hình thái KTXH
  KC096 Quy luật giá trị
  KC097 Hình thái KTXH
  KC098 Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  KC099 CNH - HĐH
  KC100 KHCN
  KC101 Vốn và các giải pháp huy động vốn
  KC102 KHCN
  KC103 KTNN (KT nhà nước)
  KC104 Vai trò của nền KTNN
  KC105 Tư tưởng đức trị của Khổng Tử và vận dụng vào quản lý doanh nghiệp
  KC106 KTHH
  KC107 KTHH nhiều thành phần
  KC108 Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
  KC109 Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
  KC110 KT TB tư nhân
  KC111 Các hình thức tiền lương
  KC112 KTTT
  KC113 Học thuyết giá trị thặng dư (GTTD)
  KC114 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
  KC115 KTTT định hướng XHCN
  KC116 KT trang trại nông nghiệp
  KC117 Hình thái KTXH
  KC118 KTTT định hướng XHCN
  KC119 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
  KC120 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
  KC121 Buôn lậu và gian lân thương mại
  KC122 KTTT định hướng XHCN
  KC123 Vai trò của nhà nước trong nền KTTT
  KC124 Một số biện pháp đầy mạnh quá trình cổ phần hoá DNNN
  KC125 Vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực
  KC126 KTTT định hướng XHCN
  KC127 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
  KC128 Cổ phần hoá DN
  KC129 Phát triển đồng bộ các thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN
  KC130 Cổ phần hoá DN
  KC131 Giải pháp nâng cao hiệu quả KTXH
  KC132 Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền KT
  KC133 Máy móc và lao động trong SX GTTD
  KC134 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
  KC135 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
  KC136 Lý luận chung về thị trường
  KC137 Cơ hội và thách thức đối với VN khi gia nhập WTO
  KC138 Cạnh tranh trong nền KTTT
  KC139 Lợi nhuận
  KC140 Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
  KC141 KTTT định hướng XHCN
  KC142 Phân tích LLSX trước ba PTSX trước CNTB
  KC143 Tham nhũng
  KC144 Cổ phần hoá DN
  KC145 Cổ phần hoá DN
  KC146 Thị trường
  KC147 Quan hệ phân phối thu nhập
  KC148 Thực trạng và một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân
  KC149 Cty cổ phần
  KC150 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
  KC151 Hội nhập KT quốc tế và các thách thức
  KC152 Hội nhập KT quốc tế và các thách thức
  KC153 Thực trạng và một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân
  KC154 Sở hữu tư nhân
  KC155 CNH - HĐH
  KC156 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
  KC157 Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
  KC158 XHCN và thời kỳ quá độ lên CNXH
  KC159 KTNN (KT nhà nước) KC160 Lợi nhuận
  KC161 KTNN (KT nhà nước)
  KC162 Hình thái KTXH
  KC163 KTTT và sự phân hoá giàu nghèo
  KC164 Lạm phát
  KC165 KTTT
  KC166 Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu
  KC167 Lợi nhuận
  KC168 Hoàn cảnh tiến hành cải cách ở TQ và VN
  KC169 Doanh nghiệp và người lao động
  KC170 KTTT
  KC171 Nâng cao khả năng hội nhập cho nền KT VN
  KC172 KTTT định hướng XHCN và những mâu thuẫn của nó
  KC173 Quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay KC174 KTTT
  KC175 Mối QH biện chứng giữa các thành phần KT
  KC176 Thực trạng và giải pháp phát triển DNNN ở VN
  KC177 Nền KTHH nhiều thành phần
  KC178 KTTT
  KC179 Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
  KC180 Nguyên nhân suy thoái KT Nhật những năm 90
  KC181 Giá trị sức lao động
  KC182 Cổ phần hoá DN
  KC183 QH phân phối
  KC184 Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử
  KC185 QH phân phối
  KC186 LLSX và QHSX
  KC187 Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
  KC188 LLSX và QHSX
  KC189 LLSX và QHSX
  KC190 Duy vật lịch sử và GTTD
  KC191 Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
  KC192 Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu
  KC193 Yếu tố con người trong công tác quản lý
  KC194 Quản lý nhà nước về KT
  KC195 Chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát
  KC196 Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
  KC197 Cơ chế thị trường và nền KTTT
  KC198 Không có tên ^^
  KC199 Quy luật giá trị
   
  :
  Chỉnh sửa cuối: 3 Thg 12 2008
 2. nhatan

  nhatan Old Staff

  Vậy là mọi người có thêm một nguồn tài liệu làm tiểu luận rùi!
   
 3. okeanmay

  okeanmay Gà kinh tế Econ tích cực

  tại sao tôi không download về máy được?
   
  khacbaminh and haiyenkute like this.
 4. zonzon2505

  zonzon2505 Old Staff

  Bạn nhấp vào đường link
  Máy sẽ đưa bạn đến trang chủ của rapidshare
  Sau đó bạn chờ một chút
  Sẽ có dòng chữ : Click here to download
  Nếu bạn dùng firefore thì nhấp vào đó nó sẽ tự download

  Lưu ý mỗi lần bạn chỉ down dc 1 lần . Nếu không dc thì thoát ra rồi vào lại
  Chở một chút rồi down lại
  Chúc bạn vui
  Thân
   
  november85, nhanhlan_timd and hieudhv like this.
 5. mr_dinh

  mr_dinh Gà kinh tế Econ tích cực

  ban ơi dùng font gì để đọc được tài liệu của bạn thế
   
  nhanhlan_timd thích bài này.
 6. nhat_anh

  nhat_anh Econ cấp 3/10 Econ tích cực

  xin chào! mình đang làm bài tiểu luận về khủng hoảng tài chính mỹ.tuy nhiên thông tin thì rất nhiều nhưng mình chưa biết phải sắp xếp và phân tích như thế nào cho hợp lí(đây là lần đầu tiên mình làm tiểu luận ntnày mà!)
  mong được sự giúp đỡ của các bạn có kinh nghiệm
  thankyou
   
  nhanhlan_timd thích bài này.
 7. hieudhv

  hieudhv Econ cấp 1/10 Econ tích cực

  Mình down =idm nhưng đến 99% là khong được nữa??
   
 8. nguyenvanson1989

  nguyenvanson1989 Gà kinh tế Econ tích cực

  các bạn ơi có ai có bài tiểu luận triết về sự đi lên xã hội chủ nghĩa ở việt nam không cho mình với
  nếu có thì nhắn tin vào email cho mình nhé manu.nguyenvanson@gmail.com cảm ơn các bạn nhiều
   
 9. zonzon2505

  zonzon2505 Old Staff

  Cái đó là do lỗi của IDM. Bạn muốn khắc phục lỗi này thì phải sử dụng IDM 5.12 trở lên. Còn không mình nghĩ bạn có thể copy link của IDM rồi paste vào các công cụ down khác như Flashget, ...

  Còn bạn mún cài IDM 5.12 thì tham khảo trên diễn đàn hoặc trên các web khác nha. ^^ (Thực ra về mấy cái này mình hok rành lắm, bạn thông cảm)

  :-S
   
 10. nhanhlan_timd

  nhanhlan_timd Gà kinh tế Econ tích cực

  có bạn nào có tieu luận marketinh ko
   
 11. friendforever

  friendforever Gà kinh tế Econ tích cực

  Mình ko tìm được font của vabư bản nên ko đọc đc bạn ơi.
   
 12. buivanlyyataki

  buivanlyyataki Gà kinh tế Econ tích cực

  Minh muong gia nhap thanh vien minh rat thich chuong trinh nay mong se dong gop nhieu cho chuong trinh
   
 13. 01693961291

  01693961291 Gà kinh tế Econ tích cực

  sao ko doc duoc cac bai trong day vay?
   
 14. thanhdiep

  thanhdiep Econ cấp 3/10 Econ tích cực

  Link download tốt mà.
  Cảm ơn bạn nhá?mình đang tìm mãi.
   
 15. votahung

  votahung Gà kinh tế Econ tích cực

  ai co tieu luan mon chu nghia xa hoi :''nhan thuc cua minh ve giai cap cong nhan noi chung va giai cap cong nhan viet nam noi riang '' send cho minh voi sap nap rui ma chua biet lam sao ca
   
Đang tải...

Chia sẻ trang này