rongcon153's Recent Activity

  1. rongcon153 đã trả lời vào chủ đề Sự kiện Hội thảo “Kiểm soát rủi ro và tạo dựng giá trị doanh nghiệp”.

    Smart Train tổ chức thêm một buổi hội thảo tại TP.HCM với thông tin như sau 13:30 – 16:30, Thứ Hai ngày 21/5/2018 Lầu 9, Giầy Việt...

    16 Tháng 5 2018